Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı PDR haklarını ellerinden alıyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Yeni Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı yasalaşmadan birşeyler yapmalıyız!

PDRcilerin hakları elinden alınıyor! Bu yasa ile Psikolojik Danışmanların yetkileri kısıtlanıyor! Mesleğimiz yok sayılıyor! Psikolojik danışma yetkileri kalkıyor ve yalnızca rehberlik kısmı kalıyor. Ayrıca mevcut yasada klinik psikolog tanımında klinik psikoloji yüksek lisans ile PDR ve psikoloji lisans mezunu klinik psikolog olabiliyorken, Sayın Deniz Depboylu tarafından meclise sunulan yeni yasadaki klinik psikolog tanımında, klinik psikoloji yüksek lisansı ile yalnızca psikoloji lisans mezunları klinik psikolog yetkileri ve ünvanına sahip oluyor böylelikle yalnızca psikoloji lisans mezunları klinik psikoloji yüksek lisansı ile terapi ve psikolojik danışma yetkisi elde ediyor.

Dolayısıyla PDRcilerin yüksek lisans ile klinik psikolog ünvanları ellerinden alındığı gibi, PDRciler sağlık personeli olarak atanmamış veya özelde sağlık personeli olarak bir kurumda çalışmıyor ise ruh sağlığı yasasında tanımlanmış meslekten dahi olsa “psikolojik danışma” yapamıyor. Okullarda önleyici hizmet yapabiliyor fakat müdahale ve iyileştirici hizmet yapamıyor.

Psikolojik danışma yapamayıp yalnızca yönlendirme yani rehberlik yapabiliyor. Ruh sağlığı mensubu olan Psikolojik Danışmanlar yeni çıkacak Ruh Sağlığı Yasasında meslek mensubu olarak yer alıyorsa “Klinik Psikolog” tanımından da PDR lisans mezunları çıkarılmamalıdır! Verilmiş haklarımızın bizden geri alınması ve yetkilerimizin kısıtlanması büyük haksızlıktır! 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Merkez bugüne dek PDRcilerin haklarını korumak yerine diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte PDRcilere yapılan haksızlığa göz yummuştur ve halen de çıkacak olan yasaya sessiz kalmaktadır. Peki biz PDRciler olarak haklarımızın alınmasına tepkisiz mi kalacağız?

Tabi ki HAYIR!

 

Meclise sunulan tasarının yasalaşmasına acilen engel olmalıyız! Naçizane fikrim mağduriyetimizi yetkili mercilere acilen iletilmesidir.

Bunun için bireysel hareketten ziyade toplu-örgütsel hareket önem arzetmektedir. YENİ PDR PLATFORMU adı altında oluşturduğumuz hareketimiz çalışmaları dahilinde imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz.

Müjde YAHŞİ