Adana’da bir kömürlü termik santral daha istemiyoruz! #KaplumbağaKömürSevmez

Adana’da bir kömürlü termik santral daha istemiyoruz! #KaplumbağaKömürSevmez

Başlama tarihi:
1 Haziran 2020
İmzalar: 116.860Sonraki Hedef: 150.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Doğu Akdeniz Çevre Platformu

Adana’da bir kömürlü termik santral daha istemiyoruz!

Click here for English text

#KaplumbağaKömürSevmez

#AdanayaTemizHava

Adana Yumurtalık Sugözü kumsalında yapılması planlanan Hunutlu Kömürlü Termik Santrali tüm canlıların sağlığını tehdit ediyor. 

Adana Sugözü kumsalında inşaatı devam eden Hunutlu kömürlü termik santrali deniz kaplumbağası yuvalama alanlarını yok ediyor. IUCN’in (Dünya Doğayı Koruma Birliği) Kırmızı Listesi'ne göre “tehlike altında” kategorisinde yer alan yüzlerce yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) ve iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) her yıl bu bölgede yumurta bırakıyor. Kumsaldaki termik santral inşaatı, kaplumbağa yuvaları için büyük tehdit oluşturuyor.

COVID-19 kriziyle beraber kirli havanın yarattığı sağlık riskleri gündemdeyken, Adana yıl boyu kirli hava solumaya da devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Adana merkezde yapılan ölçümlere göre, 2019’de havadaki kirletici madde (PM10) yoğunluğu Türkiye’de belirlenmiş sınır değerin iki, Dünya Sağlık Örgütü’nün değerlerinin ise dört kat üzerinde. 

Türkiye’de ise en güncel verilere göre dış ortam hava kirliliği yılda yaklaşık 52 bin erken ölüme neden oluyor.

Santralin yapılması, daha çok erken ölüme ve hastalığa yol açacak. Adana’da termik santral değil temiz hava istiyoruz. Deniz kaplumbağalarının yaşam alanının yok edilmemesini istiyoruz!


Santral inşaatı derhal durdurulmalı; çünkü:

 1. Yeşil deniz kaplumbağaları için Akdeniz Havzası’nda öncelikli yuvalama kumsallarından biri olan proje alanındaki inşaat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2009/10 Genelgesi’ne göre hukuka aykırı.
 2. Santral projesi, İskenderun Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları Planı (BKAP) ve Mersin-Adana Bölgesi Çevre Düzeni Planlarına aykırı.
 3. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu hazırlanırken ölçülen hava kalitesine ait veriler, güncel mevzuatımızın limit değerlerinin çok üzerinde bir kirliliği gösteriyor, santralin ÇED olumlu kararı geçerli değil.
 4. İskenderun Körfezi’ndeki diğer termik santral ve sanayi tesislerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri kümülatif olarak değerlendirilmedi.
 5. Termik santralin Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) yapılmadan yani halk sağlığı üzerindeki etkisi bilinmeden inşaatına başlandı.

#KaplumbağaKömürSevmez

#AdanayaTemizHava

Daha fazla bilgi için: adanayatemizhava.org

Notlar: 

 1. Dünya Sağlık Örgütü, 2013 yılında dış ortam hava kirliliğinin akciğer kanserine neden olduğu ve mesane kanseri riskini artırdığını açıkladı. İç ve dış ortam hava kirliliği dünyada her yıl 7 milyon erken ölümden sorumlu. 
 2. Temiz Hava Hakkı Platformu'nun "Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri: Kara Rapor 2019" başlıklı raporuna göre hava kirliliği Türkiye'de yılda yaklaşık 52 bin erken ölüme neden oluyor.
 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Adana Meteoroloji istasyonunda ölçülen yıllık PM10 kirleticisi, Türkiye ve AB’nin ulusal sınır değerinin 2 kat, Dünya Sağlık Örgütü tavsiye değerinin 4 kat üzerinde.
 4. Hunutlu Termik Santrali’nin 2014 tarihli Nihai ÇED raporunda yer alan PM10 kirleticisine ait ölçümler, insan sağlığının korunması ve AB mevzuatıyla uyumlaştırma için güncellenen Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ndeki sınır değerleri aşıyor. 
 5. Çevre Mühendisleri Odası’nın 2019 Hava Kirliliği Raporu’na göre Adana PM10 kirliliğinde en çok limit aşımı yaşanan iller arasında. Ayrıca Adana Valilik istasyonunda günde ortalama 50µg/m³ değerini geçmemesi gereken günlük PM10 kirletici konsantrasyonu 2019 boyunca 236 gün, yani yılın %65’inde aşıldı. Halbuki Türkiye’deki yönetmeliklere göre bu aşım sayısının 35 günü geçmemesi gerekiyor. 
 6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından raporlanan 2018 yılı emisyon envanterine göre  NO2 (azot dioksit) ve SO2 (kükürt dioksit) hava kirletici emisyonlarına en fazla elektrik ve ısı üretiminin sektörü neden oluyor. Çevre Mühendisleri Odası’nın bulgularına göre Adana Valilik istasyonunda 2019’da yapılan ve daha çok fosil yakıt kaynaklı kirlilik göstergesi olan SO2 ölçümlerine göre yıl içinde 42 gün DSÖ limitleri aşılmış durumda. 
 7. Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL)'nin yaptığı hesaplamaya göre Adana'da 2019 yılında  30 yaşın üzerindeki 9 bin 485 erken ölüm vakası içerisinde 2 bin 72 ölüm, hava kirliliği (PM2.5 ve PM10) kaynaklı.

Destekleyen Kurumlar:

Adana Çevre ve Tüketici Koruma Derneği

Adana Tabip Odası

Adana Ziraat Mühendisleri Odası

Antakya Çevre Koruma Derneği

CAN (Avrupa İklim Eylem Ağı) Europe

Doğa Derneği

Doğu Akdeniz Çevre Platformu

Ekosfer Derneği

Erzin Çevre ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği

Erzin Yeşilkent Sulama Kooperatifi

HEAL (Sağlık ve Çevre Birliği)

İskenderun Çevre Koruma Derneği

Mersin Çevre ve Doğa Derneği

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği

Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)

Yuva Derneği

350.org

 

Hemen destekle
İmzalar: 116.860Sonraki Hedef: 150.000
Hemen destekle