A new ORAC plan for the Zeeheldenkwartier

Het huidige plan zal een extra belasting vormen voor het Zeeheldenkwartier: er zullen meer en vaker (zware) vrachtwagens door de wijk rijden met alle gevolgen vandien op het gebied van luchtverontreiniging, schade aan het wegdek en verkeersopstoppingen.
Het plan moet een redelijke en evenwichtige oplossing bieden voor het gehele gebied. Het huidige plan biedt een oplossing voor ongeveer 60% van het Zeeheldenkwartier waardoor bepaalde gebieden onevenredig zwaar worden belast en “vuilniszaktoerisme” in de hand wordt gewerkt.
In ons geval, de 2e De Riemerstraat, zijn op een relatief kort stuk 3 containers gepland, o.a. omdat de straat grenst aan het gebied waar nog geen containers komen. Om aan de eisen te voldoen zou er niet alleen een parkeerplaats verdwijnen waar de containers moeten komen, maar ook 2 parkeerplaatsen aan de overkant zodat de leegauto zich veilig kan opstellen.
Dit bewijst dat de 2e De Riemerstraat eigenlijk te smal is voor de ORACs en het betekent dat meer dan 30% van de parkeerplaatsen zou verdwijnen.
De 2e De Riemerstraat is een woonerf, maar tegelijkertijd een belangrijke verbinding tussen de Elandstraat, de Piet Heinstraat en o.a. de Heemskerckstraat en Barentszstraat. In de straat zijn de rijbaan en het trottoir op gelijke hoogte, er is geen stoeprand. De ORAC zou een significant obstakel middenin een drukke straat met tweerichtingsverkeer vormen, een potentieel gevaar voor fietsers, voetgangers en zelfs automobilisten.

Yolande Strik, Netherlands
6 years ago
Shared on Facebook
Tweet