A new ORAC plan for the Zeeheldenkwartier

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

maria soukouli
5 years ago
I find reasonable his letter

Thanks for adding your voice.

Martine Visser
5 years ago
er goed gekeken moet worden hoe, hoeveel en met name WAAR ze geplaatst worden..

Thanks for adding your voice.

E Buijs
5 years ago
it's unthinkable to put containers in front of someone's home nor in a narrow street! ORACs should be put at a more open area or wider street but NOT in front of people's home!

Thanks for adding your voice.

Yolande Strik
5 years ago
Het huidige plan zal een extra belasting vormen voor het Zeeheldenkwartier: er zullen meer en vaker (zware) vrachtwagens door de wijk rijden met alle gevolgen vandien op het gebied van luchtverontreiniging, schade aan het wegdek en verkeersopstoppingen.
Het plan moet een redelijke en evenwichtige oplossing bieden voor het gehele gebied. Het huidige plan biedt een oplossing voor ongeveer 60% van het Zeeheldenkwartier waardoor bepaalde gebieden onevenredig zwaar worden belast en “vuilniszaktoerisme” in de hand wordt gewerkt.
In ons geval, de 2e De Riemerstraat, zijn op een relatief kort stuk 3 containers gepland, o.a. omdat de straat grenst aan het gebied waar nog geen containers komen. Om aan de eisen te voldoen zou er niet alleen een parkeerplaats verdwijnen waar de containers moeten komen, maar ook 2 parkeerplaatsen aan de overkant zodat de leegauto zich veilig kan opstellen.
Dit bewijst dat de 2e De Riemerstraat eigenlijk te smal is voor de ORACs en het betekent dat meer dan 30% van de parkeerplaatsen zou verdwijnen.
De 2e De Riemerstraat is een woonerf, maar tegelijkertijd een belangrijke verbinding tussen de Elandstraat, de Piet Heinstraat en o.a. de Heemskerckstraat en Barentszstraat. In de straat zijn de rijbaan en het trottoir op gelijke hoogte, er is geen stoeprand. De ORAC zou een significant obstakel middenin een drukke straat met tweerichtingsverkeer vormen, een potentieel gevaar voor fietsers, voetgangers en zelfs automobilisten.

Thanks for adding your voice.

len lemoine
5 years ago
De plaatsing in aantallen (bijv. de 4 aan het einde van de van kinsbergen, kunnen makkelijk anders. Het aantal van 12 in de straat in totaal getuigd ook niet echt van inzicht. Ook de keuze van de locaties zijn slecht doordacht, zonder specifieke kennis en inzicht in de wijk en haar dynamiek en dat lijdt tot bizarre plaatsingen.Dit alles is ook op de informatie avond aangegeven aan de gemeente en de projectleider.

Thanks for adding your voice.

Gill Sinke
5 years ago
Geen Oracs in smalle woonstraten teveel overlast door ophaaldienst en het neerzetten van vuilnis als de orac vol is

Thanks for adding your voice.

Manuska Van Solingen
5 years ago
ik geen vuilcontainer voor mijn huis wil... Ivm de overlast wat het met zich mee brengt.!!!!

Thanks for adding your voice.

Patrick Pranger
5 years ago
In mijn wijk werkt het niet, mensen zetten al hun vuil bij de Oracs...

Thanks for adding your voice.

Lisa OSullivan
5 years ago
I live in the Zeeheldenkwartier and agree with the objections