België moet de EU verlaten!

0 have signed. Let’s get to 100!


De EU is uitgegroeid tot een bureaucratische machine met meer nadelen dan voordelen:

- Kostprijs is enorm (en blijft alsmaar stijgen - het is een transferunie geworden waarbij burgers van rijkere Westerse landen hun belastinggeld zien herverdeeld worden naar Oosterse en Zuiderse landen)

- Ondemocratisch (bv. Er is geen Europees demos dus kan er geen "democratie" zijn. De EU Commissie handelt dan ook als niet-verkozen wetgever en regering en is de facto aansprakelijk tov niemand (zie bv. de Selmayr-crisis); anti-democratische acties zoals het Spaans beleid ten aanzien van Catalanen wordt ongemoeid gelaten; laatste opkomst voor verkiezingen van het EU parlement was amper 42,5%; Referenda worden regelmatig genegeerd....)

- Protectionistisch (EU voert hoge importtarieven in op goederen afkomstig van buiten de EU waardoor alles duurder wordt voor de consument; het verhindert lidstaten om zelf handelsakkoorden te sluiten met landen buiten de EU ook al zou dit de welvaart verhogen)

- Verkeerd immigratiebeleid (bv. lidstaten van de EU hebben nog amper controle over immigratie wat een impact kan hebben op de veiligheid en economische welvaart (o.a. bv. in verband met toegang tot sociale zekerheidstoekenningen); EU onderdanen worden bovendien bevoordeeld tov niet-EU onderdanen die thans kunnen beschikken over betere vaardigheden en een aanwinst voor de Belgisch/Vlaamse markt kunnen betekenen.)

- Niet transparant (bv. vele onregelmatigheden lijken zich voor te doen in de boekhouding van de EU zonder dat dit onderhevig is aan publieke controle)

- De Euro-munt is niet geschikt voor een heel continent (i.e. de economieën verschillen enorm op het Europees continent en 1 munt leidt enkel tot meer transfers en is uiteindelijk niet houdbaar. Zuiderse economieën zoals in Italië en Griekenland moeten, wanneer opportuun, hun munt kunnen devalueren om meer te exporteren. Dit is niet mogelijk waardoor Belgische belastingbetalers nu andere economieën moeten overeind houden. Via de EU wordt het ons voorts quasi onmogelijk gemaakt een eigen handelsbeleid te voeren).

- Geen respect voor de diversiteit op het Europees continent (de EU wil meer en meer uniformeren daar waar de lidstaten allemaal een andere taal, cultuur, economie. Dit allemaal gelijkstellen is onmogelijk. One size fits no one!

Wat is de oplossing om aan al deze nadelen tegemoet te komen? De EU verlaten!

Welke voordelen biedt dit voor België?

- Versterkt de democratie: we verkiezen wie ons vertegenwoordigt en kunnen opnieuw vertegenwoordigers aansprakelijk houden als zij een beleid uitvoeren strijdig met datgene vooraf bepaald/beloofd aan de kiezers. Uiteraard is er wel een gemeenschappelijk demos in België (zij het verspreid over een Franstalig deel en een Vlaams deel).

- Goedkoper: de kostprijs die we niet meer aan de EU moeten betalen kan resulteren in een belastingverlaging voor de Belgen.

- Bescherming onze cultuur en welvaart: we kunnen zo ons eigen immigratiebeleid bepalen (wat best gebaseerd is op verdiensten van de nieuwkomer. We staan voor een open en divers migratiebeleid wat integratie stimuleert en succes beloont. Het Australisch-Canadees model kan dan als model fungeren, iets wat in de EU onmogelijk is).

- Economisch/fiscaal kunnen we onze eigen richting bepalen, zelf handelsakkoorden sluiten zonder aan handel met Europa in te moeten boeten. Landen als o.a. de VS, Australië, Zuid-Korea, Zwitserland en China zijn geen lid van de EU en hebben toegang tot de Europese markt maar hebben, dankzij de mogelijkheid handelsverdragen te sluiten, ook betere toegang tot vele andere markten in de wereld (zoals de opkomende Aziatische markten, de VS, Afrikaanse markten enz..).

- Het biedt meer vrijheid voor de burgers aangezien zij zélf hun beleid kunnen bepalen, handel kunnen drijven met meer landen en simultaan belastingen kunnen verlagen.

- Efficiëntie: het uittreden uit de EU zal terug een bijzonder groot deel bevoegdheden teruggeven aan België die respectievelijk verdeeld kunnen worden tussen de gewesten en gemeenschappen wat automatisch leidt tot een sterker Vlaanderen. Deze staatshervorming kan een ultiem moment zijn om België efficiënt te maken.

- Onze eigen rechtbanken kunnen niet meer overruled worden door het Europees Hof van Justitie.

KORTOM: slechts één optie: de EU VERLATEN. Terug controle nemen over onze eigen grenzen, wetten en economie op een democratische en verantwoorde manier waarbij we ondernemerschap, succes en talent motiveren/stimuleren en zo meer welvaart genereren voor werknemers, consumenten oftewel de Belgen in het algemeen.