CONSELL DE MENORCA; GOVERN BALEAR: PER UNA REGULACIÓ DIGNE DEL LLOGUER TURÍSTIC

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


Per una normativa del lloguer turístic a Menorca basada en la regulació i no en la prohibició. Es disposa de més  informació al web: 

http://www.lloguerturisticmenorca.com/

Els propietaris de lloguer turístic han de tenir una normativa que els permeti donar-se d'alta per exercir l'activitat lliurement assolint els compromisos de qualitat, seguretat i tributació que estableixi la normativa.

Demanem una normativa que permeti als propietaris portar a terme aquesta activitat amb les màximes garanties legals i que no s'estableixi una zonificació que discrimina habitatges d’idèntiques característiques que podran ser llogats en determinats nuclis urbans i en altres no. Exigim que aquesta qüestió sigui tractada en profunditat tenint en compte l'opinió de la ciutadania, col·lectius, entitats i empreses de Menorca i que s'assoleixi un consens de tots els grups polítics per tal que la normativa aprovada pugui perdurar en el temps i no hi hagi canvis de normativa si es produeix un canvi polític al Consell Insular de Menorca i al Govern Balear.

Versión en español:

Por una normativa del alquiler turístico en Menorca basada en la regulación y no en la prohibición. Se dispone de más información en la web:

http://www.lloguerturisticmenorca.com

Los propietarios de alquiler turístico deben tener una normativa que les permita darse de alta para ejercer la actividad libremente logrando los compromisos de calidad, seguridad y tributación que establezca la normativa.

Pedimos una normativa que permita a los propietarios llevar a cabo esta actividad con las máximas garantías legales y que no se establezca una zonificación que discrimina viviendas de idénticas características que podrán ser alquiladas en determinados núcleos urbanos y en otros no. Exigimos que esta cuestión sea tratada en profundidad teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía, colectivos, entidades y empresas de Menorca y que se alcance un consenso de todos los grupos políticos para que la normativa aprobada pueda perdurar en el tiempo y no haya cambios de normativa si se produce un cambio político en el Consell Insular de Menorca y en el Govern Balear.Hoy: Josep cuenta con tu ayuda

Josep Piris necesita tu ayuda con esta petición «DEMANEM AL CONSELL DE MENORCA I GOVERN BALEAR UNA REGULACIÓ DIGNE DEL LLOGUER TURÍSTIC». Únete a Josep y 955 personas que ya han firmado.