Demand BSA to respect “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” and Vietnamese Heritage and Community

Demand BSA to respect “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” and Vietnamese Heritage and Community

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Phu Nguyen started this petition to Boy Scouts of America (BSA) Randall Stephenson, Jeff Herrmann, Jim Turley, Ellie Morrison

Thỉnh nguyện thư này xin được gửi đến quý đồng hương để quý vị đòi hỏi Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) và Ủy Ban Quốc Gia (NVSC), một cơ quan trực thuộc BSA, phải chấm dứt các hành động chiếm đoạt, phi đạo đức, nếu không muốn nói là phi pháp, của họ đối với các Tổ chức của người gốc Việt (OVA) (cũng còn có tên là Tổ chức Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam). Những hành động này gồm có kỳ thị, mạo nhận và quảng cáo gian dối tới Cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Những âm mưu này vi phạm quyền Tự do Ngôn luận của Hiến Pháp Hoa Kỳ, các nguyên tắc Hướng Đạo và tiêu chuẩn đạo đức. Quý đồng hương nào có quan tâm đến vấn đề này thì cần phải lên tiếng bênh vực cho nguyên tắc "Tự do và công bằng cho mọi người" được đề ra bởi các vị tiền nhân đã dựng nên quốc gia này. Sau đây là một số ví dụ về  sự vi phạm chính của họ:

* Kỳ thị và vi phạm quyền tự do ngôn luận: BSA và NVSC đã không ngừng tạo ra và phân phối đến các cơ quan truyền thông những tài liệu nhằm ngăn cấm các Hướng Đạo sinh của OVA không được tôn vinh di sản của mình qua việc đeo phù hiệu "Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ" trên đồng phục.  Lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được 20 tiểu bang công nhận là biểu hiệu cho di sản và tự do của  Cộng Đồn g người Mỹ gốc Việt. BSA, NVSC và các nhân viên làm việc có lương của họ vẫn tiếp tục phổ biến tài liệu với những lời lẽ như "Không Được Thừa Nhận, Không Được Công Nhận, Không Được Phép, Bị Hạn Chế, Bị Cấm" nhằm gieo sự bối rối trong cộng đồng của chúng ta để cản trở thành viên của chúng ta tham gia những sinh hoạt do Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam (ICCVS) và OVA tổ chức. ICCVS là một tổ chức quốc tế vô vị lợi và phi chính phủ được  phần lớn các thành viên của OVA hợp tác. Các vị chủ tịch Miền, Quốc gia và Quốc tế đều là thiện ngyện viên của OVA hay là thành viên của Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới (WOSM). Họ đều được  bầu lên một cách dân chủ. Không ai trong OVA và ICCVS nhận được bất kỳ một đồng nào (dù là tiền lương hay hưu bổng) từ niên liễm của các thành viên. OVA và ICCVS đã cung cấp giấy tờ chứng minh rằng những sinh hoạt để tôn vinh di sản của mình đều được ghi trong các hiệp ước được ký giữa BSA, WOSM và ICCVS. Tuy nhiên, BSA đã không chính thức rút ra khỏi các hiệp ước này mà chỉ tiếp tục phổ biến những tin tức sai lạc trên các phương tiện truyền thông nhằm đánh lừa công chúng và các thành viên của OVA.

Đây là những  hành vi  kỳ thị  nhắm vào người Mỹ gốc Việt và vi phạm quyền Tự do ngôn luận trong Hiến Pháp Mỹ.

* Dối trá: BSA qua NVSC đã liệt kê, không có sự đồng ý của OVA, trên trang nhà và các phương tiện khác của họ danh sách của đa số các Liên Đoàn Hướng Đạo (OVAs) và các Trưởng với dụng ý là các Liên Đoàn Hướng Đạo trực thuộc BSA.

Liên Đoàn Hướng Đạo là một hệ thống  độc đáo của ICCVS, gồm các em nam, nữ và người lớn nhằm ủng hộ Phong Trào Hướng Đạo Thế giới. Trong khi các em và người lớn thuộc phái nam có ghi danh với BSA, những thành viên khác lại có thể ghi danh với các tổ chức khác (chẳng hạn như GSUSA, ICCVS).

Liên Đoàn Hướng Đạo là tổ chức độc lập, vô vị lợi cộng tác với BSA, GSUSA, ICCVS và các tổ chức công ích khác (như Boys and Girls Club, Temples, Tổng Hội Sinh Viên - UVUSA) để đào tạo các công dân tương lai của thế giới nhằm tạo dựng một nhân loại tốt hơn.

Liên Đoàn Hướng Đạo đưọc hướng dẫn bởi ICCVS trên khắp 4 châu và cộng tác với các tổ chức Hướng Đạo bản địa hay các Tổ Chức Hướng Đạo Quốc Gia (NSO) khác như Hướng Đạo Canada, Úc...

Trong khi NVSC trực thuộc BSA, Tổ chức Liên Đoàn Hướng Đạo là một tổ chức vô vị lợi độc lập, có căn cước thuế vụ (Tax ID) riêng biệt và cộng tác với BSA cũng như với GSUSA và ICCVS.

ICCVS đã hoạt động ở Việt Nam từ 1930 và được biết dưới tên Hướng Đạo Việt Nam. ICCVS trở thành một cơ quan quốc tế năm 1975 (chính thức vào năm 1983) sau khi Saigon rơi vào tay Cộng sản và người Việt tỵ nạn thiết lập nhiều cộng đồng trên toàn thế giới.

Hơn nữa, đa số các Liên Đoàn Hướng Đạo không nhìn nhận NVSC vì các nhân vật lãnh đạo của NVSC được bí mật chỉ định bởi nhân viên lãnh lương của BSA. Chúng tôi là người cộng tác ngang hàng với BSA, giống như các cơ quan bảo trợ khác trong Hoa Kỳ như Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS), không hơn không kém.

OVA là một tổ chức dân chủ với niềm tin tưởng rằng chỉ có các tổ chức dân chủ dựa trên các nguyên lý do các vị khai sáng ra tổ quốc Hoa Kỳ đề ra mới là những tổ chức có giá trị. BSA, NVSC và nhân viên lãnh lương của họ tung ra các tài liệu với lời lẽ như "Không Được Thừa Nhận, Không Được Công Nhận, Không Được Phép, Bị Hạn Chế, Bị Cấm, Giải Tán, Chấm Dứt", tự cho mình có thẩm quyền trên các cơ quan độc lập khác, là một sự mạo nhận nghiêm trọng. BSA, NVSC và nhân viên lãnh lương của họ không có quyền hành gì trên một tổ chức độc lập trong một xã hội dân chủ và tự do như Hoa Kỳ. BSA chỉ là một người cộng tác với ICCVS và Tổ chức Liên Đoàn Hướng Đạo, không hơn không kém so với mối liên hệ giữa BSA với các tổ chức tương tự ở Mỹ như LDS.  

Chúng tôi yêu cầu BSA phải rút lại các văn kiện gian dối đó của họ. Chúng tôi cũng yêu cầu BSA phải có biện pháp thích nghi để giải quyết hành vi dối trá của NVSC và nhân viên lãnh lương.

* Quảng cáo láo: BSA-NVSC đã tổ chức những cuộc hội họp có thâu lệ phí hoặc gây quỹ được quảng cáo là để phát triển, bảo tồn và giáo dục về di sản Việt Nam cho các Hướng Đạo sinh Người Mỹ gốc Việt qua các sinh hoạt văn hóa như Trại Tùng Nguyên, Trại Khai Phá, Trại Ngành Thiếu và tương tự.  Trại Tùng Nguyên là một trại huấn luyện truyền thống cho người lớn có gốc gác từ năm 1957. Thêm nữa, Trại Khai Phá và Trại Ngành Thiếu và những sinh hoạt truyền thống khác của ICCVS và Hướng Đạo Việt Nam ở VN đã có gần 100 năm. Thế nhưng, những sinh hoạt thực hiện bởi BSA, NVSC và nhân viên lãnh lương của họ được quảng cáo là có liên quan đến truyền thống của Việt Nam thực ra chỉ là chương trình sinh hoạt thuần tuý của BSA và không có một tí gì về di sản Việt Nam. Nhiều người tham dự đã báo cáo lại rằng không có một sinh hoạt đáng nói nào để vinh danh, bảo tồn, nâng đỡ  hoặc dậy dỗ gì về di sản Việt Nam.

Hơn nữa, BSA và NVSC thong dong sử dụng các sinh hoạt được hiểu ngầm là có liên quan tới văn hóa nhằm mục đích kinh tài mà không có sự đồng ý hay chấp thuận của ICCVS. Đây là trò quảng cáo dối trá. Nó cũng dối trá và phi pháp không khác gì một tiệm buôn đưa cho khách hàng cái đồng hồ Rolex làm tại Tàu mà lại bảo rằng làm tại Thụy Sĩ. BSA, NVSC và nhân viên lãnh lương của họ cần phải chấm dứt ngay cái trò lợi dụng di sản Việt Nam để kiếm lợi cho mình. Chúng tôi cũng yêu cầu BSA phải lấy ngay tất cả những gì liên quan tới di sản của người Mỹ gốc Việt ra khỏi trang nhà, các văn kiện và tài liệu quảng cáo của họ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This petition request our concerned citizens to demand Boy Scouts of America (BSA) and their subordinate, National Committee on Vietnamese Scouting (NCVS), to end predatory and unethical, if not illegal, practices against Organizations of Vietnamese Ancestry (OVA) (aka Liên Đoàn Hướng Đạo) including discrimination, false representation and advertising to the Vietnamese American community. These practices violate the US Constitution of Free Speech, Scout Principles and Standard of Ethics. It is essential for our concerned citizens to champion the founding fathers principle of “liberty and justice for all”. The following are some examples of key violations:

• Discrimination and free speech violation: BSA and National Committee on Vietnamese Scouting (NCVS) have repeatedly issued and distributed documents to social media to prohibit Boy Scout members of OVA to honor their heritage such as wearing “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” insignia on uniform; “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” was recognized by 20 states as an article of heritage and freedom of Vietnamese-American community. BSA, NCVS and their paid personnel also repeatedly issue documents with verbiages of “Unsanctioned, Not Sanctioned, Not Authorized, Restricted, Not Recognized, Prohibited” to sow confusion in our community to hinder our members from participating in activities of heritage organized by International Central Committee of Vietnamese Scouting (ICCVS aka Hướng Đạo Việt Nam-Hội Đồng Trung Ương) and OVAs. ICCVS is an international nonprofit and nongovernmental organization that the majority of the OVAs are partnered with. The chairperson of regional, national and international are volunteers of OVAs or members of World Organization Scout Movement (WOSM) that have been democratically elected. None of OVAs and ICCVS members collect salary or receive compensation of any kind from membership fees. OVAs and ICCVS have been providing documentations to prove activities that honor heritage by OVAs and ICCVS are treaties established by BSA, WOSM and ICCVS. However, BSA have not issued any retraction but continue to circulate false information in the social media to mislead the public and OVA. These are discriminatory acts because they solely target Vietnamese-Americans and also violate the freedom of speech under the US Constitution.

• False representation: BSA via NCVS listed the majority of Liên Đoàn Hướng Đạo (aka OVAs) and organization leaders on their website and other means without OVA’s consent to imply OVAs are part of BSA-NCVS. This is a false representation. Liên Đoàn Hướng Đạo is a unique system of ICCVS that consist of members of boys, girls and adults that champion World Scout Movement. While some male youth and adults registered with BSA, others may be registered with other organizations (e.g. GSUSA, ICCVS). Liên Đoàn Hướng Đạo are independent non-profit organization that partner with Boy Scouts of America (BSA), Girl Scout of United States (GSUSA), and International Central Committee of Vietnamese Scouting (ICCVS) and other service organizations (e.g. Boys and Girls Club, Temples, Tổng Hội Sinh Viên-UVSA) to advance the future citizens of the world to better humanity. Liên Đoàn Hướng Đạo are facilitated by ICCVS over the four continents and partner with the scout organization of the country of residence aka National Scout Organization (e.g. Scout Canada, Scout Australia). While NCVS is a subordinate of BSA, Liên Đoàn Hướng Đạo is an independent non-profit organization with a separate Tax ID that partners with BSA as well as GSUSA and ICCVS. ICCVS has been in service in Vietnam since 1930 and is known as Hướng Đạo Việt Nam. ICCVS became an international body in 1975 (officially in 1983) after the fall of South Việt Nam to communism when the Vietnamese became a global community. Furthermore, the majority of OVAs (Liên Đoàn Hướng Đạo) do not recognize NCVS because the NCVS’s leaderships are secretly handpicked by paid personnel of BSA. We are partners on an equal level to BSA similar to other organizations in the US (e.g. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), no more and no less. OVAs is a democratic organization that believe only democratic organizations are valid based on the values set forth by the founding fathers. BSA, NVCS and paid personnel distributed documents with verbiages of “Unsanctioned, Not Sanctioned, Not Authorized, Restricted, Not Recognized, and Prohibited, Dissolve. Discontinue” with self-appointed authority over their partners to the public are serious misrepresentation. BSA, NCVS and paid personnel has no authority over any independent organization in a democratic and free society such as the United States of America. BSA is a mere partner of ICCVS and Liên Đoàn Hướng Đạo; no more and no less than the relationship with similar organization in America like the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS). We demand BSA to issue a firm retraction of their documents of misrepresentation. We also demand BSA to take appropriate action to address false representation of their NCVS and paid personnel.

• False advertising: BSA-NCVS organized events that collect fees or raise funds that imply to promote, preserve and educate the heritage of Vietnamese-American especially scouts of Vietnamese Ancestry with cultural activities such as Trại Tùng Nguyên, Trại Khai Phá, Trại Ngành Thiếu and similar. Trại Tùng Nguyên is a traditional adult leadership training of ICCVS that is rooted back to 1957. In addition, Trại Khai Phá and Trại Ngành Thiếu and others are traditional activities of ICCVS and organizations of Vietnamese Ancestry in Việt Nam and abroad that dated back for almost 100 years. However, the events organized by BSA, NCVS and paid personnel that imply of Vietnamese heritage activities are purely BSA’s program and do not contain any Vietnamese Heritage. It has been reported by many participants that there were no activities of value to celebrate, preserve, promote or educate the Vietnamese heritage. Furthermore, BSA’s NCVS liberally used these implied cultural events for their financial purposes without the consent or sanction by ICCVS. This is false advertising. No less false or illegal of a business offering customers Rolex watches that were “Made in china” rather than “Made in Switzerland”. BSA, NCVS and paid personnel need to immediately cease the exploitation of Vietnamese heritage for their own financial gain. We also demand BSA to immediately remove any references of Vietnamese American heritage from their website, documents and marketing material.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!