Petition Closed
Petitioning ministro de Fomento Sr. José Blanco

Demana-li al Ministre de Foment la construcció de l’estació de la R8 Santa Perpètua, JA!

El passat 26 de juny es va posar en funcionament la nova línia ferroviària R8 que travessa el municipi de Santa Perpètua de Mogoda però no ofereix cap servei perquè no disposa ni d'estació, ni de baixador. Desprès de lluitar durant més de 20 anys per a que aquesta línia (Papiol-Mollet) admetés trens amb passatgers, ara la ciutadania veu indignada com passen els trens sense parar, com s'han saltat una ciutat de 26000 habitants, que oferta més de 14000 llocs de treball en els seus polígons industrials. Des d'ICV de Santa Perpètua no podem admetre, de cap de les maneres, que s’hagi inaugurat aquesta línia sense disposar de totes les infraestructures necessàries a la nostra ciutat. Per nosaltres aquesta línia i la nova estació és estratègica pel futur de Santa Perpètua i per la promoció del transport públic sostenible. A més d'apropar-nos a ciutats veïnes del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, i el Baix Llobregat, ens comunicaria directament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, en la que estudien els nostres joves, que avui es veuen obligats a desplaçar-se en vehicle privat. D’altra banda també facilitaria l’arribada al municipi de milers de treballadors/es en transport públic. Sabem que el projecte de la nova estació està a punt de finalitzar, però també sabem que no està pressupostada i que encara trigarà un temps a fer-se realitat. Per això, a més de demana que s’accelerin tots els tràmits per la CONSTRUCCIÓ DE L'ESTACIÓ, volem UN BAIXADOR PROVISIONAL que amb una mínima inversió ens possibiliti beneficiar-nos d'aquest servei ferroviari. ÉS EL NOSTRE DRET. PER AIXÒ ET DEMANEM QUE SIGNIS LA SEGÜENT PETICIÓ:
Letter to
ministro de Fomento Sr. José Blanco
Sr. José Blanco, ministro de Fomento

El pasado 26 de junio se inauguró la nueva línea de cercanías R8 en la provincia de Barcelona. Esta línea atraviesa el municipio de Santa Perpetua de Mogoda, pero no ofrece ningún servicio puesto que no posee estación, ni apeadero. Es sorprendente, y indignante, que se inaugure una nueva línea ferroviaria sin que una ciudad de más de 26000 habitantes, que oferta más de 14000 puestos de trabajo en sus polígonos industriales, pueda beneficiarse de ella. Sabemos que el proyecto constructivo está a punto de finalizar, pero sabemos que la nueva estación de Santa Perpètua de Mogoda todavía tardará en ser una realidad. Por eso, además de solicitarle que acelere todos los trámites presupuestarios y constructivos, DE LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS para que con una mínima inversión la ciudadanía de Santa Perpètua, y los miles de trabajadores que necesitan desplazarse cada día a la ciudad, puedan disponer de un APEADERO PROVISIONAL (como se ha hecho en otros municipios) para poder disfrutar de este servicio ferroviario lo más pronto posible, mientras se procede a la CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN. ES NUESTRO DERECHO.

Atentamente,