Petisyon etidyan premye ane Fakilte Etnoloji kont egzamen bridsoukou Dekana a vle fè yo

Victoire

Petisyon etidyan premye ane Fakilte Etnoloji kont egzamen bridsoukou Dekana a vle fè yo

Cette pétition a abouti avec 46 signatures !
Pierre Baby Kesner JEAN JACQUES a lancé cette pétition adressée à Dekana Fakilte Etnoloji

Lendi 3 Dawout 2020

Nou, etidyan premye ane fakilte etnoloji, salye Dekana Fakilte Etnoloji pandan n ap felisite l pou travay l ap fè, sitou demach pou pèmèt etid la kontinye nan fakilte a aprè kriz sanitè a. Nan kontèks sa, nou menm etidyan premye ane fakilte a nou eksprime nan yon sèl vwa dezakò nou ak egzamen sipriz sa yo ke dekana fikse (6 ak 7 Dawout pou kou Biologie Humaine ak Introduction à la psychologie)
Nou abouti ak petisyon/lèt sa pou nou mete reskonsab fakilte a okouran, sou bò pa nou, moman an pa favorab pou nou al konpoze nan yon egzamen sanzatann parèy lè nou konsidere 3 gran pwen nou pral site la yo :

1. Nou wè egzamen an tankou yon sipriz. Egzamen ki se yon egzèsis evalyasyon pa ta dwe rive sou nou bridsoukou. Se vre gen youn nan pwofesè yo ki te gentan wè yon bon valè nan pwogram lan, malgre sa, ti kras jou yo bay yo p ap sifi pou nou prepare egzamen toutbon.

2. Gen sa ki gen pou wè ak pwoblèm (mwayen) kominikasyon an. Nan moman sa chaje moun ki pa gen chaj (zòn ki sou mwa depi pa gen kouran) epi gen etidyan ki pa nan kapital la tou. Gen anpil chans pou se nan bouch moun pou yo vin tande, apre, gen egzamen ki te fèt.

2.1 Dat egzamen an pa bobo ak sa Rektora a (SG : 17830) di nan nòt ki sòti nan dat 3 Dawout 2020 an kote l mande pou tout aktivite ki gen pou wè ak inivèsite a reprann apati (sa vle di pa avan) 10 nan menm mwa a.

3. Kou y ap mande etidyan pou konpoze yo se kou ki pa t fèt depi konfinman an. Donk se kou ki pa fini.

Pou 3 rezon sa yo ak lòt nou pa fòmile nou wè l ap enpòtan epi nesesè pou reskonsab fakilte a rezonab nan pa rapousuiv nan yon direksyon konsa ki pa nan avantaj etidyan yo.
Etidyan yo nonsèlman mande pou egzamen yo repòte men yo mande tou pousuit pwogram lan ak/ou revizyon (seminè).

Victoire

Cette pétition a abouti avec 46 signatures !

Partagez cette pétition