Decolonized Anti-Racist Safer Spaces/Des espaces décolonisés, antiracistes et plus sûrs

0 have signed. Let’s get to 200!


EN/FR/NL

We need to end racial inequities and colonial bureaucracies embedded in the arts, cultural sector and other parts of society. We are building on the momentum that groups and organizations around the world, are working on for change in ending racialized, colonial systems that perpetuate inequities. We need the time, resources, decolonized, anti-racist, intersectional and safer spaces to think, strategize as we build the radically collective futures we want. Also, we believe we need to work towards these three demands below.

  • There needs to be a redistribution of power, decentralization of leadership and decolonization of our minds and societal/institutional bureaucracies.
  • There is a need for a broader representation of marginalized and racialized people. Culture is too often viewed through (and made for) a white (male) gaze.
  • There is a need for more scientific research in Belgium to show the impacts of racism in schools, in the workspace and on individuals in general. Racism has an underestimated psychological and physical effect on people of color and marginalized groups.

See Coup Des Arts full list of demands on Facebook

FR

Nous devons mettre fin aux inégalités raciales et aux bureaucraties coloniales qui sont ancrées dans les arts, le secteur culturel et d'autres secteurs de la société. Nous nous appuyons sur l'élan que des groupes et des organisations dans le monde entier, s'efforcent de faire évoluer la situation pour mettre fin aux systèmes coloniaux racialisés qui perpétuent les inégalités. Nous avons besoin de temps, de ressources et d'espaces décolonisés, antiracistes et intersectionnels plus sûrs pour réfléchir et élaborer des stratégies qui nous permettront de construire les futurs radicalement collectifs que nous voulons. Nous pensons également qu'il faut travailler à la réalisation des trois revendications ci-dessous.

  • Il faut une redistribution du pouvoir, une décentralisation du leadership et une décolonisation de nos esprits et des bureaucraties sociétales/institutionnelles.
  • Il est nécessaire d'élargir la représentation des personnes marginalisées et racialisées.  La culture est trop souvent vue à travers (et faite pour) un regard blanc.
  • Le racisme a un effet psychologique et physique sous-estimé sur les personnes de couleur et les groupes marginalisés.  La Belgique doit mener davantage de recherche scientifique pour montrer l'impact du racisme dans les écoles, dans l'espace de travail et sur les individus en général.

Voir la liste complète de Coup Des Arts revendications sur Facebook.

NL

We moet een einde maken aan de raciale ongelijkheden en de koloniale bureaucratieën die ingebed zijn in de kunsten, culturele sector en andere delen van de samenleving. We bouwen voort op het momentum dat groepen en organisaties over de hele wereld werken aan verandering om een einde te maken aan raciale, koloniale systemen die ongelijkheden in stand houden. We hebben de tijd, middelen, gedekoloniseerde, antiracistische, intersectionele en veiligere ruimtes nodig om te denken, om strategieën uit te stippelen terwijl we de radicale collectieve toekomst bouwen die we willen. We geloven ook dat we moeten werken aan de drie onderstaande eisen.

  • Er moet een herverdeling van de macht komen, decentralisatie van het leiderschap en een dekolonisatie van onze denkwijzen en maatschappelijke/institutionele bureaucratieën. 
  • Er is behoefte aan een bredere vertegenwoordiging van gemarginaliseerde en geracialiseerde mensen. Cultuur wordt te vaak bekeken door (en gemaakt voor) een witte blik. 
  • Er is behoefte aan meer wetenschappelijk onderzoek in België om de gevolgen van racisme in scholen, op de werkplek en op individuen in het algemeen aan te tonen. Racisme heeft een onderschat psychologisch en fysiek effect op mensen van kleur en gemarginaliseerde groepen. 

Zie de volledige Coup Des Arts lijst van eisen op Facebook.