Deborah and her family must stay in The Netherlands!

Deborah and her family must stay in The Netherlands!

Started
May 5, 2022
Signatures: 1,219Next Goal: 1,500
Support now

Why this petition matters

Started by Felicia Nyambura


We, friends, family, acquaintances and all other people who support Deborah and her parents.
  

From age 5, Deborah and her family fled Nigeria to South Africa due to religious and family prosecution in which she lost her elder brother. Deborah and her family have been here for the last four years, at the age of 15, she and her family came to the Netherlands after being physically and verbally attacked in South Africa due to Xenophobia. 

Her and her family fled the country, after being assaulted. Due to the Xenophobia and unsafe living conditions, we think it is unfair that she has to return to South Africa. It is also not safe for Deborah and her parents in South Africa. Her parents have serious medical conditions thus they require access to regular healthcare. Her whole life has been in The Netherlands, Deborah has completed her HAVO Diploma, VWO certifcates and is in her first year of Law School at a HBO (The Hauge University Of Applied Sciences).
 
We request that Deborah and her family may stay in the Netherlands! To get Deborah and her family support for their case, so that she can continue her education and her family can get teh medical help they need, we kindly ask you to sign this petition below!

 

Dutch 

Wij, vrienden, familie, kennissen en alle andere mensen die Deborah en haar ouders steunen.
 
Vanaf haar vijfde vluchtten Deborah en haar familie Nigeria naar Zuid-Afrika vanwege religieuze en familiale vervolging waarbij ze haar oudere broer verloor. Deborah en haar familie zijn de afgelopen vier jaar hier in Nederland geweest. Op 15-jarige leeftijd kwamen zij en haar familie naar Nederland nadat ze in Zuid-Afrika fysiek en verbaal waren aangevallen vanwege vreemdelingenhaat.

Zij en haar familie vluchtten het land uit, nadat ze waren aangevallen. Vanwege de vreemdelingenhaat en onveilige levensomstandigheden vinden wij het oneerlijk dat ze terug moet naar Zuid-Afrika. Het is ook niet veilig voor Deborah en haar ouders in Zuid-Afrika. Haar ouders hebben ernstige medische aandoeningen en daarom hebben ze toegang tot reguliere gezondheidszorg nodig. Haar hele leven is in Nederland geweest, Deborah heeft haar HAVO Diploma, VWO certificaten behaald en zit in haar eerste jaar Rechten aan een HBO (The Hauge University of Applied Sciences).
 
Wij verzoeken dat Deborah en haar gezin in Nederland mogen blijven! Om Deborah en haar familie steun te krijgen voor hun zaak, vragen we je vriendelijk om deze petitie hieronder te ondertekenen!

Support now
Signatures: 1,219Next Goal: 1,500
Support now