Geen koning en minister-president naar de Winterspelen

Koningin Maxima, Koning Willem Alexander en Mark Rutte,

Door niet naar de winterspelen te gaan staan jullie achter het olympisch handvest:
"Het beoefenen van sport is een mensenrecht. Ieder individu moet de mogelijkheid hebben om sport te beoefenen, zonder discriminatie van welke aard dan ook en in de geest van de Olympische gedachte. Dit vereist wederzijds begrip in de geest van vriendschap, solidariteit en fair play."

Echter mochten jullie wel gaan, dan zijn jullie het naar mijn idee eens met de gang van zaken in Rusland!!

Kom op en laat zien dat ook jullie vinden dat de anders geaarde medemens net zoveel waard is als ieder ander en ga NIET naar de winterspelen in Rusland.

Johan Kuijpers, Alkmaar, Netherlands
7 years ago
Shared on Facebook
Tweet