Petition Closed

Geen Fusie met Scouts en Gidsen Vlaanderen

Wij, de ouders die hun kinderen lieten inschrijven bij de Federatie voor Open Scouting, willen zich verzetten tegen mogelijke fusieplannen met Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Onze kinderen zijn bewust bij een Open, Universele en Pluralistische beweging ingeschreven, een beweging zonder christelijke zingeving, die open staat voor alle kinderen uit onze samenleving.

Wij verwachten dat onze scouts en gidsen zich in deze open, pluralistische omgeving zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, kritische volwassenen.

'Openheid' is immers een aspect dat in grote mate de filosofie van FOS bepaalt.

Als ouders vragen wij dan ook volledige openheid en communicatie in dit dossier en eisen wij als bevoorrechte partners voldoende inspraak en inzage in de fusieplannen..

Wij willen niet dat onze beweging F.O.S. zich zou aansluiten bij de christelijk geïnspireerde beweging van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Ook oud-scouts van de beweging B.S.B. – G.G.B. willen zich hier tegen verzetten.

This petition was delivered to:
  • De Algemene Vergadering van FOS
  • De Raad van Bestuur van FOS
  • Het Dagelijks Bestuur van FOS

    Olawa (Ouders Lange Wapper) started this petition with a single signature, and now has 211 supporters. Start a petition today to change something you care about.