Kampanya Kapatıldı

Recyclix mağdurlarına tazminat

Bu kampanya 126 destekçiye ulaştı


Biz recyclix mağdurları olarak özellikle TÜRKİYE'de yaşayanlar olarak tazminatlarımızı almak istiyoruz, Polonya'da bizi muhatap alacak bir kurum kuruluş göremedim bulamadım. Yaptığım araştırmalarda  hukuk firması olan V4Legal recyclix mağdurlarına , ücretle hizmet ederek mağdurların taminatlarını şirkete haciz getirerek alacağını , açıklayan matia.info dan aşağıya  linki ve konuyu yerleştirdiğim bir paragraf okudum sizde okuyun. Eğer gerçekten biz yatırımcıların haklarını savunup belirli bir yüzde talep etmeleri normal. Bu kampanyaya katılıp sesimi duyurmak istiyorum benimle birlikte mağdur olan tüm kişileri yakınlarını ve haksızlığa karşı olanları kampanya davet ediyorum. şirketin alacağı ücret kazandıkları taminat içinden alacakları yüzde oranı %6 gibi bir ücretle anlaşılabilir.

 

http://matia.info/aktualni-stav-ke-dni-19-5-2017-ve-veci-zpronevery-investic-spolecnosti-recyclix/

"Yatırım şirketleri Recyclix zimmete durumunda, 19 Mayıs 2017 tarihi itibariyle mevcut durumu.
Yorum yazmak
Değerli yatırımcılar,
Beni yatırım zimmetine şirket Recyclix ilgili eylemlerin durumu hakkında sürekli bilgi getirsin. Ankete hukuk firmanın teklif iki gönderin:
Kanun ofis Peterka & Partners
Hukuk Bürosu V4Legal.
Teklif hukuk bürosu Peterka & Partners
Hukuki hizmetler verilmektedir ve dava üzerinde çalışan özel bir avukatın kıdeme göre maliyetleri ve vergiler hariç 120-240 Euro saatlik oranlarında harcanan zamana göre fatura.
Tahmini zaman gerekli:
- Alt Kaplama değerlendirme - 25 saat (yaklaşık 5,535 Euro artı ilişkili maliyetler)
- Polonya'da Recyclix karşı Suç duyurusu - 10h (yaklaşık artı ilgili maliyetler 2,214 Euro)
- mevduat Recyclix üzerinde fon sağlamak için geçici tedbir talebi - 10 saat (yaklaşık 2,214 Euro artı ilişkili maliyetler)
- iflas işlemlerinin başlatılmasıyla ilgili Önerisi - 5 saat (yaklaşık 1,107 Euro artı ilişkili maliyetler).
EUR artı ilgili maliyetler - Yasal 11.070 tutarında temsil, toplam keşif bedeli vardır. Euro - İşe başlama yasal hizmetlerinin sağlanması ve € 2.000 depozito ödeyerek, bir sözleşmeye tabidir.
Bu teklif henüz mali açıdan gerçekçi eylem için bana bir temel göndermediysek yatırımcı sayısına kaynaklanmaktadır.
Teklif hukuk firması V4Legal
şöyle Hukuki hizmetler verilmektedir ve ilgili maliyetler ve faizler hariç saatlik ücretler harcanan zamana göre fatura:
(Bakılmaksızın kıdem) Avukat: 250 PLN / saat
Yardımcı (uygulama): 120 PLN / saat
Belgelerin Analizi, gerekli belgeler ve yasal riskleri hakkında daha fazla etkili eylem, tedavi önerileri ve bilgi olanakları üzerinde istişare: KDV hariç 4.000 PLN.
ilgili maliyetler fiilen yapılan miktarda tanınan ve aşağıdaki öğelerden ağırlıklı oluşurlar:
- noter özellikle imzaların doğrulanması için ücretleri ve belgelerin kopyaları
- PLN / standart sayfa - yeminli tercümanlar (90, tarafından yapılan resmî çeviriler için ödemeler
- durumunda telekomünikasyon, posta, baskı ve fotokopi
- Gerekli olması halinde seyahat masrafları yer dışında yürütmek için hangi şube içinde
-, adli, idari ve diğer ücretler
Başarı ücreti:% 6
Nedeniyle işlemlere sık sorguları herhangi dava olduğu gibi ilişkilerinde kilit öneme sahip, ne de başarı olasılığını önceden tespit edemez işaret olmalıdır. İlk aşamada ise, hukuk firması V4Legal bu soruyu kısmi bir yanıt verebilir hukuki riskler, ilgili öneriler ve bilgiler hazırlamak taahhüt eder.
Önümüzdeki hafta boyunca bana gerekli belgeleri gönderilen tüm yatırımcılar için görev sözleşmesi gönderecektir. "

 

orj metin

"Aktuální stav ke dni 19.5.2017 ve věci zpronevěry investic společností Recyclix.
Napsat komentář
Vážení investoři,
dovolte mi podat průběžné informace o stavu žaloby týkající se investic zpronevěřených společností Recyclix. Z oslovených advokátních kanceláří podaly nabídku dvě:
Advokátní kancelář Peterka & Partners
Advokátní kancelář V4Legal.
Nabídka advokátní kanceláře Peterka & Partners
Právní služby jsou poskytovány a účtovány na bázi stráveného času v hodinových sazbách od 120 do 240 Eur bez nákladů a daně podle seniority konkrétního advokáta pracujícího na věci.
Odhadovaný potřebný čas:
– Základní posouzení věci – 25 hodin (cca 5.535 EUR plus související náklady)
– Trestní oznámení proti společnosti Recyclix v Polsku – 10h (cca 2.214 EUR plus související náklady)
– Návrh na vydání předběžného opatření za účelem zajištění peněžních prostředků na účtech společnosti Recyclix – 10 hodin (cca 2.214 EUR plus související náklady)
– Návrh na zahájení insolvenčního řízení – 5 hodin (cca 1.107 EUR plus související náklady).
Celkem jsou zde odhadované náklady právního zastoupení ve výši 11.070,- EUR plus související náklady. Zahájení prací je podmíněno uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb a zaplacením zálohy ve výši 2.000,- EUR.
Tato nabídka je vzhledem k počtu investorů, kteří mi dosud zaslali podklady pro žalobu nereálná z finančního hlediska.
Nabídka advokátní kanceláře V4Legal
Právní služby jsou poskytovány a účtovány na bázi stráveného času v hodinových sazbách bez souvisejících nákladů a daně takto:
Právník (bez ohledu na senioritu): 250 PLN/hod
Asistent (administrativa): 120 PLN/hod
Analýza podkladů, konzultace ve věci potřebných dokumentů a možnostech dalšího efektivního postupu, zpracování doporučení a informace o právních rizicích: 4.000 PLN bez DPH.
Související náklady jsou účtovány ve skutečně vynaložené výši a sestávají zejména z následujících položek:
– notářské poplatky, zejména za ověření podpisů a kopie dokumentů
– platby za úřední překlady provedené soudními překladateli (cca 90,- PLN/normostrana
– telekomunikační služby, poštovné, tisk a kopírování ve věci
– cestovní náhrady v případě, že je nutné jednání mimo místa, ve kterých má kancelář pobočky
– soudní, správní a jiné poplatky
Success fee: 6%
Vzhledem k častým dotazům na průběh řízení předesílám, že stejně jako u každého soudního sporu nelze výsledek předjímat, ani předem stanovit pravděpodobnost úspěšnosti. V první fázi se však advokátní kancelář V4Legal zavazuje zpracovat doporučení a informace o právních rizicích, což může dát na tuto otázku částečnou odpověď.
V průběhu příštího týdne budu odesílat mandátní smlouvu všem investorům, kteří mi zaslali požadované doklady.
Příspěvek byl publikován 2017-05-19 | Rubrika: Žaloba Recyclix. "Bugün Ortaç imzanı bekliyor!

Ortaç Eroğlu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «david@matia.info : Recyclix mağdurlarına tazminat». Ortaç ve imza atan diğer 125 kişiye katıl.