Datça sevgi yolunda ilkokul ve parkın bitişiğindeki baz istasyonu kaldırılsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.Datça Sevgi Yolu’ndaki baz istasyonu tehlike saçıyor!


Datça’nın merkezinde bulunan nüfusu en kalabalık ilkokul ile çocukların sürekli oynadığı oyun parkının oldukça yakınına, sessiz sedasız ve geceden sabaha bir baz istasyonu kuruldu. 2016 yılı ortalarında kurulan bu baz istasyonu aylarca sertifikasız olarak çalıştı. Kurulduğu ilk günden alınması gerekli güvenlik sertifikasıysa ancak Ocak 2017’de üstüne yapıştırıldı.

 Datça merkezdeki Vali Özer Türk Çocuk Oyun Parkı’na sadece 50 metre ve Kazım Yılmaz İlkokulu’na ise 100 metre mesafede kurulan bu baz istasyonu başta çocuklar olmak üzere çevrede zaman geçiren herkesin sağlığını tehdit ediyor.

 Türkiye’de tanınmış ve popüler bir GSM şirketi tarafından kamuoyunun onayı alınmadan ve yasaların etrafından dolanılarak gecenin bir yarısı sessiz sedasız kurulan bu baz istasyonunun kaldırılması için bulunulan girişimlere karşı OHAL öne sürülmüş, “kesintisiz iletişim sağlanması meselesi” gündeme getirilerek halkın itirazlarının ve tepkilerinin önü kesilmiştir. Böylelikle Anayasanın 56. maddesi gereğince, “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” maddesi çiğnenmektedir.

İnsanların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını tehdit ederek yerleşim yerlerine, okul öncesi eğitim ve temel eğitim kuruluşları ile çocuk parklarının yakınına kurulan baz istasyonları, televizyon ve radyo vericileri bu şekliyle “kaçak” hale gelmiştir. Kanun ve yönetmeliklerce belirlenen kuralların dışındaki bu vericilerin mühürlenmesi gerekmektedir. Elektromanyetik alan oluşturan baz istasyonları kurulurken ilgili güvenlik mesafeleri ve yönetmelikler bulunmaktadır. Bu konu hakkında hem akademilerin hemde ilgili meslek örgütlülüklerinin ve bilim insanlarının pek çok çalışması yayınlanmıştır. Konuyla ilgili bilimsel verilere ve çalışmalara ulaşmak isteyenler eklerde verdiğimiz kaynakları inceleyebilirler.

Örneğin Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Pınar Hocaoğulları’nın politeknik.org'da yayınlanan aşağıdaki yazısı konuyu açıkça ortaya koymaktadır:

"Kararın dayanağı ‘ihtiyatlılık ilkesi’. Uluslararası hukuksal tartışmalar sağlıklı yaşam için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek konularla ilgili bilimsel kanıtlar olmasa bile ihtiyatlı davranılması ilkesini oluşturmuştur. Başka ifadeyle bir etkenin sağlığı olumsuz etkilemediği kanıtlanana kadar, olumsuz etkilediğinin düşünülmesi ve buna uygun davranılması gerekmektedir. Kararla Danıştay baz istasyonlarının insanlara, canlılara ve doğal hayata olası olumsuz etkileri düşünülerek ‘meskun mahalde’ yani yaşam alanlarımızın içinde kurulan baz istasyonlarıyla ilgili ihtiyatlı davranılması gerekir demiştir. İhtiyatlılık ilkesi gözetilmeden hazırlanan ve baz istasyonlarının da kurulumunu düzenleyen yönetmeliğin (Elektronik haberleşme cihazlarından kaynaklanan elektromanyetik alan şiddetinin uluslararası standartlara göre maruziyet limit değerlerinin belirlenmesi, kontrolü ve denetimi hakkında yönetmelik) bazı maddeleri iptal edilmiştir”.

Yine Hocaoğulları’nın çalışmasına göre, “Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP) baz istasyonlarının çalıştığı frekansa göre elektrik alan limit değerleri belirlemiştir. Değerler belirlenirken elektromanyetik alanın canlılar ve doğal yaşam üzerindeki biyolojik etkileri henüz bilimsel bir kanıt oluşturmadığı için hesaba katılmamıştır. Bu yüzden pek çok ülke ICNIRP’in belirlediği limit değerlerin çok altında limit değerler belirlemiş, yani ihtiyatlı davranmıştır. Türkiye ise INCRIP’ın belirlediği limit değerleri aynen kabul ederek yönetmelikte madde haline getirmiştir. Örneğin aynı frekans sisteminde Belçika’da sınır değer 3, Fransa’da 1-2, Çin’de 12 iken Türkiye’de 41V/m’dir. Danıştay yönetmelikteki elektromanyetik alan şiddeti limit değerleri maddesini tümüyle iptal etti”.

Öte taraftan çocukların ve gençlerin hücre bölünmeleri yetişkinlere göre daha hızlı olmaktadır. Bu da çocukların bulunduğu bir alanda baz istasyonu olmaması gerekliliğini ortaya koymaktadır.


Biz, Kazım Yılmaz İlkokulu Velileri ve Datça’da bu alanlarlardan yararlanan insanlar olarak bu baz istasyonunun güvenli bir mesafeye çekilmesini, öncelikle çocuklarımızın ve tüm Datça halkının sağlığı göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.

Konu ile ilgili detaylar için aşağıdaki bağlantıları inceleyebilirsiniz:

http://politeknik.org.tr/baz-istasyonlarina-karsi-ihtiyatli-ol-pinar-hocaogullari/

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/05/20090516-19.htm

https://m.bianet.org/bianet/cevre/3098-cep-telefonu-baz-istasyonu-raporu

http://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=93137

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FKamuoyu+G%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%C3%BC%2FGuvenlik_Sertifikasi_Yonetmelik_Taslak.pdf

http://www.emo.org.tr/ekler/791559ebd035810_ek.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22184.pdf