Dankjewel, Hilde Van Wichelen, voor zes jaar eerlijke en constructieve politiek!

0 have signed. Let’s get to 200!


Beste Hilde Van Wichelen,

Je hebt beslist je niet opnieuw kandidaat te stellen voor de Leuvense gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De redenen daarvoor heb je omstandig, eerlijk en genuanceerd uiteengezet op je website (http://www.hildevanwichelen.be/hilde-van-wichelen-neemt-geen-verkiesbare-plaats-meer-op-de-groen-lijst). Kort gezegd komt het erop neer dat jouw ideaal van politiek bedrijven niet overeenstemt met de politieke cultuur waarmee je werd geconfronteerd in de Leuvense gemeentepolitiek. Je pogingen om constructief naar oplossingen voor maatschappelijke problemen te zoeken zag je al te vaak vastlopen in een wereld waarin politici vooral trachten elkaar het gras voor de voeten weg te maaien.

Vanzelfsprekend, Hilde, willen en moeten we je keuze respecteren. En toch mogen wij, als Wijgmaalnaren, als Leuvenaars, als voorstanders van een eerlijke politiek, dit niet geruisloos laten voorbijgaan. We moeten benadrukken hoezeer we je keuze betreuren voor Wijgmaal, voor Leuven, voor de politiek en de samenleving in het algemeen. Of we jouw partijpolitieke voorkeur delen of niet, we zijn allemaal de voorbije jaren getuige geweest van het immense enthousiasme waarmee je je hebt ingespannen om Wijgmaal en Leuven verkeersveiliger, aangenamer om wonen, mooier, bewuster én verwelkomender voor nieuwkomers te maken. Altijd heb je daarbij geprobeerd om de bewoners bij je keuzes te betrekken. Altijd heb je daarbij naar verbinding gezocht, ook met burgers die traditioneel niet tot jouw kiezerskorps behoren. Veel van de werven die je hebt opgestart moeten nog worden afgewerkt (of zelfs nog goed en wel worden opgestart), en het valt te vrezen dat dit zonder jouw dynamiek en ervaring heel moeilijk zal lukken.

We zijn te laat om je te overhalen toch nog een verkiesbare plaats op de lijst in te nemen. Het zou ook tegen jouw idee van politiek indruisen om nu nog zo'n plaats op te eisen ten koste van anderen. Maar we zijn verheugd dat je de burgers van Leuven toch nog de kans geeft met behulp van een stem te laten horen hoezeer ze eerlijke, participatieve en constructieve vormen van politiek waarderen. En we hopen dat mede dankzij zo’n signaal jouw politieke voorbeeld in de volgende gemeenteraad door velen zal worden gevolgd.

Hartelijk dank voor het engagement, het enthousiasme en het inspirerende voorbeeld dat je hebt gesteld, Hilde!