Biyoloji Mezunlarına TUS Hakkı Geri Getirilsin !

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Biyologlar Birliği Derneği Üyeleri, biyologlar ve biyoloji mesleğine
gönül veren herkes adına bir meslek örgütü olarak biyologlar aleyhine oluşan
hak kayıplarını sizlere duyurmak amacıyla bu metni yayınlamıştır. Metinde
bahsi geçen konu; Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'dır.

TUS'a tıp fakültesi mezunu doktorlar ile Tıp Dışı Branşlar (TDB) olan
biyoloji, kimya, eczacılık ve veterinerlik fakültesi mezunları
başvurabilmekte; tıp fakültesi mezunu doktorlar hem klinik hem de temel tıp
bilimlerini, TDB'lar ise sadece temel tıp bilimlerini (mikrobiyoloji,
biyokimya, farmakoloji, fizyoloji, histoloji ve embriyoloji) tercih
edebilmektedirler.

Bu sınavın düzenleyicisi olan Sağlık Bakanlığı 2002-2009 yıllarında
diğer TDB'ların sınava girişine müsaade ederken biyologlar aleyhine iptal
etmeye çalışmış ve her defasında yüce yargımızdan geri dönmüştür. Sağlık
Bakanlığı'nın yaptığı itirazların haksız olduğu defalarca tescillenmiştir.
2010 yılı ilkbahar dönemi nisan ayı tıpta uzmanlık sınavında mahkeme kararı
ile biyologların sınava girmesine müsaade edilmiş, ancak sınav sonuçlarının
açıklanıp yerleştirmelerin yapılmasının hemen ardından, sınavın biyologlar
açısından iptal edildiği duyurulmuştur. Sınavı kazanan biyologların
atamaları yapılmamıştır.

Sağlık Bakanlığı'nın belirttiğinin aksine mikrobiyoloji ve
biyokimya alanlarında gerek lisans düzeyinde alınan dersler itibariyle
gerekse tıpta uzmanlık sınavında alınan puanlar itibariyle biyologların
yetkin olduğu aşikardır. Mevcut durumda tıpta uzmanlık eğitimi veren hoca ve
uzmanların azımsanmayacak ölçüde fazla olması bu durumu daha net ortaya
koymaktadır. Mezuniyet sonrası iş imkanları oldukça kısıtlı olan
biyologların TUS'ta Türkiye çapında dereceye girecek kadar yüksek puanlar
alması garipsenmemelidir.
Yurt dışında ülkemizde olduğu gibi mikrobiyoloji, biyokimya,
farmakoloji, fizyoloji, histoloji ve embriyoloji gibi temel tıp bilimlerinde
biyologlar, veteriner hekimler, eczacılar, kimyagerler gibi meslek
mensupları uzmanlık ve doktora eğitimleri yapmaktadır. Çünkü tıp
multidisipliner bir bilim dalıdır. Tıp alanında bu zamana kadar devrim yapan
gelişmelerin çoğunda bu saydığımız biyologları, kimyagerleri, veteriner
hekim ve eczacıları görmekteyiz. İnsan genetik materyali olan DNA'nın
yapısını ve özelliklerini açıklayan Watson bir biyologtur. Genetik biliminde
çığır açmıştır. Mikrobiyolojide mikrop tanımını ilk ortaya koyan Hollandalı
biyolog Anton Van Leeuwenhock 1674 yılında mikroskop lensinde bir su
damlasına bakarak mikropları keşfetmiştir.

Hemen hemen yüz yıl sonra Danimarkalı biyolog Otto Müller Van Levönhook
çalışmalarını genişletmiş ve bakterileri karolus linneus yöntemine göre
sınıflara ve türlere ayırmıştır. Yani bu biyologlar mikropların yapısını
keşfederek mikrobiyolojinin babası unvanını almışlardır. İlk antibiyotik
kavramı 1910 da alman kimyacı Paul Ehlirich'in sifilize yol açan
spiroketlere karşı etkili bir bileşik olan ilk antibakteriyel ajanı
keşfetmesiyle başlamıştır. Bu verilen örneklerin sayısı çok arttırabilir.
Görülüyor ki ilk baştaki ifademizde olduğu gibi tıp
multidisipliner bir bilim dalıdır.

Yurt dışında; gelişmiş ülkelerde tıpta uzmanlık eğitiminde
biyologlar veteriner hekimler, eczacılar ve kimyagerler bulunmaktadır.
Ayrıca ülkemizde hali hazırda tıp fakültelerinde, mikrobiyoloji ve biyokimya
alanlarında uzmanlık eğitimi veren öğretim üyeleri biyolog, veteriner hekim,
eczacı ve kimyager kökenlidir. 
Ve görülmektedir ki bugün Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma
hastanelerinde biyokimya, mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren uzmanlar ya
da tıp fakültelerinde tıp fakültesi öğrencisi, mikrobiyoloji ve biyokimya
uzmanlık öğrencisi yetiştiren öğretim üyeleri TDB kökenlidir. Burada esas
olan meslek şovenizmi yapmadan multidisipliner tıp alanında insanımıza iyi
kalitede hizmet sunmaktır. Amaç bu olmalıdır.

Şu an mevcut durumda biyologlar hem asistan, hem uzman, hem
öğretim üyesi olarak tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde
mikrobiyoloji ve biyokimya alanlarında hizmet vermektedirler. Değerli
kamuoyu sizlerin desteğiyle biz biyologlar olarak bu hizmetleri vermeye
devam etmek istiyoruz.

Her yerden önümüzün kapatılması bizi mağdur etmektedir. KPSS de biyoloji alımları belli, hastahanelerin artık biyolog almaması ve Tus sınavında hakkımızın kaldırılması.Bu sebeplerden ötürü artık bizimde yüzümüzün gülmesi en büyük temennimdir.

Saygılarımla..

Biyolog/Biyoloji Öğretmeni

Ebru Avcı