Başka Canlar Yanmadan Tüm Türkiye'de Kentler Depreme Hazırlansın -1 milyon imza desteğiyle

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.


Ülkemiz bir deprem kuşağında ve her yıl farklı şiddetlerde deprem oluyor. Bu depremlerde can ve mal kayıplarımız oluyor. 

Bugün deprem için yeteri kadar ciddiyetle hazırlıklı olmadığımız bir kez daha ortaya çıktı.

Bu kampanyayla yetkilileri, bir daha deprem olmadan, başka canlar yanmadan ivedilikle aşağıdaki önlemleri almaya çağırıyoruz. Ülke olarak en büyük önceliklerimizden biri bu olmalı. 

  • Deprem fay hatları üzerindeki yerleşimlerin daha güvenli alanlara taşınması,
  • Konut ve kamu binalarının güçlendirilmesi,
  • Deprem ve diğer doğal afetlere karşı önlem ve ölçüm mekanizmalarının güçlendirilmesi,
  • Deprem öncesi okullarda afet güvenliği etkinliklerinin artırılması,
  • Deprem ve afetlere yönelik erken uyarı sistemlerinin kurulması,
  • Tüm medya organlarında zorunlu afet güvenliği yayınlarının yapılması,
  • Özellikle büyükşehirlerde görsellik için harcanan paraların afet güvenliği ve sürdürülebilir kent sistemi için harcanması için düzenleme ve uygulamaların yapılmasını tüm belediye başkanları, TBMM milletvekilleri, ilgili bakanlıklar tarafından yerine getirilmesi için zaman kaybedilmeden çalışmalara başlanılmasını bekliyoruz ve şiddetle talep ediyoruz.