Dağ başında sanayi sitesi mi olur?

Dağ başında sanayi sitesi mi olur?

Başlama tarihi:
15 Ağustos 2022
Muhatap:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMÜSHANE VALİLİĞİ
İmzalar: 61Sonraki Hedef: 100
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Ertugrul Daldaban

Son günlerde yerel basında Gümüşhane yeni sanayi sitesinin Gümüşhane merkez Harmancık köyü sınırları içerisinde 107 ada 56 parsel no'lu arazi üzerine (mera ve diğer mera alanlarına geçiş yolumuz) yapılacağı konusunda haberler görmekteyiz.

Maalesef son yıllarda güzide şehrimiz Gümüşhane’de Etüt ve analizlerden yoksun, önce yer secimi yapılarak direkt hayata geçirilen projelerden kaynaklanan sorunların bedelini yine Gümüşhane halkı ödemektedir.

Dört başlık altında bu arazinin bir karma sanayi sitesi için uygun olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz

1-Cografi şartlar ve yapılabilirlik

Bahse konu olan bu yer; küçük sanayi sitesi kuruluş yeri seçiminde aranan şartlarını karşılamadığı gibi, yapım öncesi Etütler, fizibilite ve yapılabilirlik etütleri açısından da olumlu çıkması zor görünmektedir. Yasal süreçlerin hukuki açıdan nasıl çözüleceği belli değilken inşaat sonrasında işletmelerin kurulması faaliyete geçmesi ve devamı ise ciddi sorunları beraberinde getireceği ortadadır, bu kadar önemli ve büyük montanlı yatırımda yapılacak faaliyetlerde ilk maliyetin hesap edilmemesi varsayımların dikkate alınmaması kamu zararı oluşmasına fırsat verme ve yeni bir âtıl yatırım potansiyeli taşımaktadır. Bu şartlarda il ve bölge ekonomisine katkısı, kurumsal kapasite gelişimi mümkün olmayacaktır.

Şüphesiz ki bu proje için girişimlerde bulunan kooperatif yönetimi şehrimize modern bir sanayi sitesi kazandırma çabasındadır. Lakin aşağıdaki soruların cevaplandırılması hem Gümüşhane kamuoyu hem de bölgede yasayan bizler tarafından önem arz etmektedir.

1-S.S yeni Gümüşhane Sanayi sitesi Facebook grup sayfası görselinden anlaşılacağı üzere projenin tek kod üzerinde düz bir alanda konuşlandırılmasının planlandığı anlaşılmaktadır. Bu düz alan yol kodundan ne kadar yükseklikte yer alacaktır? Zira projenin bizim yerleşim alanımızın arka tarafında konumlandırılması düşünülmektedir biz bölge halkı yerleşimi 1269m ile 1311m arasındadır. 1311 kodundan en yüksek nokta olan yaklaşık 1390m koduna kadar olan alan düzenlenmesinde (160.000 m2 alan üzerindeki kaya tabanlı dağın komple ortadan kaldırılması söz konusu) kaç milyon metreküp kazı çalışması yapılması ve bu hafriyatın nereye boşaltılması planlanmaktadır? Güncel kazı çalışma fiyatları göz önüne alındığında, sadece hafriyat çalışması kaç milyon Türk lirası’na mal olacaktır?

 

2 -Proje sahası olarak düşünülen yerin arkasındaki dağların yüksekliği proje alanından yaklaşık 80-90m metre yüksekte kalacaktır burada herhangi bir heyelan durumunun oluşmaması için kaç metre istinat duvarı yapılması ön görülmektedir ve kaç milyon Türk lirasına mal olacaktır?

3- Söz konusu Sanayi Sitesinin kaç giriş ve çıkış planlanmaktadır. Söz konusu alanın iki cephesi Mera bir cephesi ise ana yol ile mevcut yerleşimiz Muharrem Bey mevkidir. Ana yol cephesinde yaklaşık 50 metrelik yükseklik bulunmaktadır. Bura için planlanan girişe ve dükkanlara kaç metre yokuştan sonra ulaşılacaktır. Diğer cephedeki Mera alanıyla söz konusu alanın kesişimi mevcut dağ kodunun en yüksek zirve noktasıdır. Bu alandan giriş yapılacaksa kaç metre yokuş yapılacaktır. Görüldüğü üzere herhangi bir yokuş yapılmadan imalatı yapılamayacak sanayi sitesinde ağır tonajlı, ariza yapmış araçların ve müşteri olan Gümüşhane halkının mecbur olarak çıkması gereken yokuş yapılmak zorundadır. Bu yokuşun uzunluğu ve yüksekliği ne kadar olacaktır? Eğer Organize Sanayi tarafından bir giriş yapılacaksa bu sefer de anayoldan organize sanayiye kadar (2,5 Km eğimli yol) çıkılıp o koddan aşağıya iniş yapılacaktır. Yol için herhangi bir yer çalışması yapılmış mıdır?

 

Bu sorular cevaplanmadan yer bulduk mantığı ile bir yatırım yapılamaz, yapılırsa da kamunun milyonlarca lira zarara uğratılması söz konusu olacaktır.

2-Cografi konum şehir merkezinden uzaklık

Yeni yapılan Zigana Tüneli ve güzelleşen ulaşım sistemi sayesinde (Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşımın 40 dakikaya düşeceği öngörülüyor) geniş imkanların olduğu Trabzon halkımızın sanayi yönündeki bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdayken, şehrin 16 km uzağındaki Harmancık Köyüne gelip aradığını bulamayacağını bilerek geri dönmeyi kimse göz önüne almaz, almamalı da. Bunun yanı sıra İkisu-Şiran yolundaki tünellerin açılması sonrasında bahsi geçen güzergâh Kelkit, Şiran ve Erzincan istikametine giden araçlar tarafından da artık kullanılmamaya başlayacaktır. Torul ve Kürtün ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız yok sayılarak, Sanayi hizmeti konusunda Trabzon'a mahkûm edilmek istenmektedir.

Şu an sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafın büyük bir kısmı bu projeye karşı olduklarını ifade ediyor ve böyle bir proje hayata geçirilse bile hali hazırda hizmet verdikleri dükkanlarından kesinlikle çıkmayacaklarını da beyan etmekten de çekinmemektedir.

Ayrıca Gümüşhane'de yapılan kamuoyu araştırmaları da sanayi esnafı, Gümüşhane halkı ve bölgede yaşayan insanların bu yatırımın kamu zararına neden olacağı ve zaman içerisinde âtıl duruma düşeceği konusunda hemfikir olduğunu göstermektedir.

3- AFAD Toplanma alanı şerhi

Bir başka konu da bu belirlenen bölge 1999 depreminden sonra AFAD tarafından afet toplanma alanı olarak tanımlanmıştır. Afet İl Müdürlüğü elindeki bu alandan neden feragat etmektedir. Şu an için bakanlık tarafından rezerv konut alanı olup olamayacağı konusunda il Müdürlüğüne bir görüş sorulmuştur. Eğer rezerv Yapı alanı olursa rezerv yapı alanı olarak kooperatife nasıl devredilecektir. Bu kararlar alınırken yaşanabilecek herhangi bir doğal afet ve insanların barınma ihtiyaçları göz önüne alınmış mıdır ve hangi yasal çalışmanın sonucunda böyle bir alana ihtiyaç olmadığı kanaatine varılmıştır.

4-Köy yaşam koşulları ve meraların yok edilmesi

STK'lar ile istişare yapılmadan, toprak yapısı ve köy yaşam koşulları dikkate alınmadan, otlak veya mera alanlarının önemi düşünülmeden, dağın başında yapılması planlanan Modern Sanayi Sitesinden söz ediliyor.

Seçilen bölgede yaşayan insanların, hiçbir hukuku yokmuş gibi davranılarak, maddi veya manevi yasayacağı sorunlar düşünülmeden, ölü bir yatırım için vatandaş hakları ihlâl edilmektedir. Proje alanının hemen ön tarafı bir yerleşim bölgesidir ve yüzyıllardan beri hayvancılık faaliyeti yürütülmektedir. Hayvancılıkla ilgili yatırımlarımlar planlanırken şu an proje alanı olarak düşünülen mera alanı ve diğer mera alanlarına geçiş güzergahı olduğu göz önüne alınmıştır. Geldiğimiz noktada projeyle birlikte mera alanlarına geçiş alanlarının yok olacağı için bu bölgede hayvancılık faaliyetlerinin yürütülmesi de söz konusu olamayacaktır ve bizim çok büyük maddi kayıplarımız ortaya çıkacaktır. Tarım ve hayvancılığın bu denli önem kazandığı bir dönemde var olan mera bölgelerinin betona teslim edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir. Hal böyleyken bölge insanına ve köy muhtarına danışmaya bile gerek görmeyen Tarım Müdürlüğü ot parası karşılığı bütün haklarından vazgeçeceğini taahhüt ediyor (Yerel basın haberi).

Bölge halkı olarak bu işi araştırmak üzere çeşitli girişimlerde bulunduk. Konuştuğumuz bütün bürokrat ve STK yöneticileri, yeni sanayi sitesinin gelişen ulaşım şartları ve yeni tünel ağlarının hizmete girmesi göz önüne alındığında aşağıda bir yere yapılması gerektiği konusunda hemfikir. Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı Gümüşhane ikisu bölgesinde daha önce yeni sanayi sitesi için önerilen alan çok değerli bir arazi konumuna gelecektir. Burada akıllara şu soru gelmektedir acaba bu arazi sanayi esnafına layık görülmüyor mu da dağın başına (Harmancık Köyü) taşınmak isteniyor?

Lakin bu işin üzerinde duran birkaç kişi kamu zararına neden olacağını, çok büyük hafriyat maliyetlerinin oluşacağını ve gelişme potansiyelinin hiçbir şekilde olmadığını bildikleri halde ısrarla bu bölge üzerinde durduklarına şahit oluyoruz. Kamuoyuna yanlış bilgiler verilerek sanayi esnafının gözü boyanıyor. Kapalı kapılar ardında birtakım hesaplar döndüğünden de şüpheleniyoruz.

Vatanını milletini şehrini ve insanını seven mahalle halkı olarak doğamızın ve şehrimizin kimseye peşkeş çekilmemesi adına bütün imkanlarımızı her platformda yargı yolu dahil olmak üzere, seferber edip mücadelemizi sürdüreceğiz.

Gümüşhane insanının daha önce ulusal basında da yer alan ikinci bir Gümüşhane Devlet Hastahane’si vakasına tahammül edecek gücü kalmamıştır!

Hemen destekle
İmzalar: 61Sonraki Hedef: 100
Hemen destekle