Muncurlu-Doğanlı-Altınpınar Ulaşım Sorunu

Muncurlu-Doğanlı-Altınpınar Ulaşım Sorunu

11 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Düzce belediyesi ve

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: ozkan beyler

Muncurlu,Doğanlı, Altınpınar Halkları olarak yıllardır hizmet anlayışından uzak taşıma sisteminin, insan onuruna yaraşır bir hale getirilmesi. Öğrenciler, çalışanlar ve çevre halkın ihtiyaçlarına cevap veren toplu taşıma sistemi talebi.

Ulaşım hakkı, en temel haklar olan çalışma, sağlık, eğitim ve kültürel yaşama katılma gibi diğer kamusal haklar ile doğrudan ve açık bir ilişki içindedir. Bu bakımdan diğer haklara erişmeye aracılık eden temel bir insan hakkıdır.

Ulaşım hizmetinin herkes tarafından ulaşılabilir, güvenli, konforlu, eşit bir nitelikle sunulması gereklidir.

Toplu taşımacılık kamusal bir hizmet mantığı ile ele alınmalı, kâr amacı güdülmemeli, bu hizmet doğrudan yerel yönetimlerce sunularak özelleştirmeye konu edilmemelidir.

Toplu taşıma hizmeti günün her saatinde, her yere yeterli sıklıkta verilen, ucuz, güvenli, eşit ve nitelikli olmalıdır.

Kadınların daha fazla toplu taşımaya bağımlı olduğu göz önüne alınarak ulaşım hizmeti kadınlar için kolay ve güvenli hale getirilmelidir. Gerek toplu taşıma hizmeti, gerekse durak, istasyon ve sokaklar iyi aydınlatılmalı, gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kadınlar ulaşımdan ücretsiz yararlanabilmelidir.

Ulaşım Hakkı Temel Haktır 

11 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.