KURTSUYU BARINAK GÖREVLİSİ İBRAHİM KARALMAZ GÖREVDEN ALINSIN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Kurtsuyu/Düzce Mevkii’nde hizmete açılan Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde görevlendirilen İbrahim KARALMAZ isimli kişinin, Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri ile uyumlu olarak çalışmayı kabul etmemesi, Padokların içinde duran hayvanların dışarıdan bile ziyaretine izin vermeyerek, gönüllülere karşı zorbaca davranması ve en önemlisi hayvansever kadın arkadaşlarımıza hoş olmayan sözler söylediğine dair aldığımız şikayetlerin artması nedeniyle; bulunduğu görevden alınmasını,

Akçakoca Barınağının Kurtsuyuna taşınması durumunda gönüllü arkadaşlarımıza Kurtsuyu barınağına ziyaret saatleri içinde ve dışında da girebilme ve gerekirse görüntü alma hakkını veren SERBEST GİRİŞ KARTI’nın verilmesini arz ederiz.

NOT : Yerel hayvan Korumacı statüsüne sahip kişiler sıradan ziyaretçi olmayıp, sokaklarda ve barınaklardaki hayvanların yaşam koşullarının iyi olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.

Saygılarımızla,

 

Ek: 5199 sayılı kanunun 18. Maddesine istinaden.

EK.1

 

Yerel hayvan koruma görevlilerinin sorumlulukları

MADDE 18. - Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir. Bu görevliler, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış kişiler arasından il hayvan koruma kurulu tarafından her yıl için seçilir. Yerel hayvan koruma görevlileri görev anında belgelerini taşımak zorundadır ve bu belgelerin her yıl yenilenmesi gerekir. Olumsuz faaliyetleri tespit edilen kişilerin belgeleri iptal edilir. Yerel hayvan görevlilerinin görev ve sorumluluklarına, bu kişilere verilecek belgelere, bu belgelerin iptaline ve verilecek eğitime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler  olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar.