Dünyanın Nazar Boncuğu Konya Karapınar Meke Gölü’nü Birlikte Kurtaralım

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Son yıllarda Konya kapalı havzasında yeraltı sularının hızla seviye kaybına uğraması sonucunda "Dünyanın Nazar Boncuğu" olarak nitelendirilen ve bir tabiat harikası olan Konya-Karapınar Meke Krater Gölü'müz tuzlarla kaplanarak kuruma noktasına gelmiştir.

Konya havzasının yeraltı suları sorununa çözüm olarak uygulamaya giren KOP kapsamında Göksu'nun suları kanalize edilerek, Karapınar-Hotamış Mahallesi depolama alanına ulaşacaktır. Hotamış'a kadar ulaştırılan bu su kaynağından Meke Krater Gölü'nün de yararlandırılması sonucunda hem Meke Gölü kısa zamanda eski doğal haline dönecek, hem de Meke Gölü'nün volkanik yapısı sebebiyle buraya akıtılan suyun yeraltı sularına karışması çok daha hızlı olacaktır.

Bunlar yanında Meke Gölü yeniden turistik canlılığına kavuşacak, ülke ve ilçe tanıtımına da katkısı kaçınılmaz olacaktır. Doğa ve çevre bilincinin yükseltilmesine de ivme kazandıracaktır.

Bu sebeplerle Hotamış Mahallesi'ne depolanan sudan belirli bir kısmının Meke Gölü'ne kanalize edilmesi, tabiat harikası Meke Gölü'müzün eski güzel günlerine döndürülmesi konusunda ilgi ve desteklerinizi istirham ediyoruz.

Teşekkür ve Saygılarla.