Coğrafiyasız regionşünaslıq olmur!

Coğrafiyasız regionşünaslıq olmur!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Dövlət İmtahan Mərkəzi ve tarafına Elzami Hacıyev bu kampanyayı başlattı

Son bir neçə ildə coğrafiya fənninə ölkəmizdə maraq olduqca azalmışdır.Baxmayaraq ki, coğrafiya fənn bilikləri ilə yanaşı eyni zamanda dünyagörüşü formalaşdıran bir fəndir.Sadəcə II ixtisas qrupunda olan coğrafiya fənni get gedə şagirdlər arasında lazımsız fənn düşüncəsi yaratmışdır.Yeni verilən qərarla II ixtisas qrupunda olan Beynəlxalq münasibətlər və Regionşünaslıq ixtisasları III ixtisas qrupuna əlavə edilmişdir.Bildiyimiz kimi Regionşünaslıq sırf coğrafiya ilə bağlı olan ixtisadır. Biz coğrafiya müəllimləri tələb edirik ki, coğrafiya fənni III ixtisas qrupuna əlavə edilsin və coğrafiyanın itmiş nüfuzu bərpa edilsin!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.