Buraxılış imtahanına ədalət ! BIZ HAQQIMIZI ISTEYIRIK!!!

Buraxılış imtahanına ədalət ! BIZ HAQQIMIZI ISTEYIRIK!!!

Başlama tarihi:
1 Mayıs 2021
İmzalar: 1.455Sonraki Hedef: 1.500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Fuad Cəlilli

Hər bir şagirdin arzusu ali təhsil universitetlərinə daxil olmaqdır.Elə bizim kimi.Ali təhsil müəssisəsinə daxil olmaq üçün buraxılış imtahanları keçirilir və bu da çox böyük təsir göstərir.Aprel ayının 15-də imtahan verənlər üçün sınaq çox rahat idi.Bunun nəticəsi olaraq uşaqlar yaxşı yazdılar. 16-sı imtahanı çətinləşdi növbəti sınaqlar isə daha da çətin. İndi isə gələk ayın 30-u olan imatahana . Bu imtahan bu ayın ən çətin sınağı idi.Riyaziyyat və Azərbaycan dili barəsində danısmağa dəyməz.Nə məktəb nə də başqa yerlərdə bu qədər çətin suallar düşmür.Halbuki deyilmişdi ki riyaziyyatdan 11-ci sinif sade olacaq digər siniflərdən düşən suallar sadələşəcək və tam tərsi oldu . 11 və 10-cu siniflərin ən çətin yerləri düşdü. AZ dili-nin mətnlərini başa düşmək bir qırağa sualları başa düşmək bir qırağa.Əvvəlki imtahanlarda düşən suallara baxsınlar ekspertlər və fərqi görsünlər.İN dili aralarında nisbətən sadə düşən idi.AMMA səslənmə yəni listening bərbad oldu həmişəki kimi.Heç məktəblərdə listening eletdirilmir amma gəlib listeningi salırlar.Listeningi başa düşmək üçün hər kəsə bir naruşnikdə dinlənmə  olunmalıdı ki şagird nəsə yaza bilsin.Amma nə oldu ? Bir stolun üstünə  kalonkanı qoyub getdilər və bərbad səslənmədən çətin ki kimsə desin hər şeyi dəqiq eşidib yazdım. BİZİM ÇATDIRMAQ İSTƏDİYİMİZ ƏSAS MƏSƏLƏ O DUR Kİ ƏGƏR İMTAHANLAR KEÇİRİLİRSƏ HAMIYA ƏDALƏTLİ KEÇİRİLSİN. DÜZGÜN RƏQABƏT ŞƏKLİNDƏ OLSUN.BİRİNƏ ASAN  O BİRİNƏ ÇƏTİN YOX. BƏS ARTIQ NEYNƏMƏLİ ? YA HƏMİN GÜN YƏNİ 30 APREL İMTAHAN VERƏN ŞAGİRDLƏRƏ GÜZƏŞT OLUNMALI YA DA İMTAHAN ƏVVƏLKİ GÜNLƏRDƏ KEÇİRİLƏN KİMİ SADƏ ŞƏKİLDƏ YENİDƏN KEÇİRİLMƏLİDİR.BU MƏSƏLƏ İNSANLARIN TALEYİ İLƏ OYNAMAQDIR VƏ BU OLMAZ.BAŞQA BİR ÇARƏ O OLA BİLƏR Kİ ALİ MƏKTƏBƏ İXTİSAS SEÇİMİ ZAMANI YALNIZ BLOK İMTAHANININ NƏTİCƏLƏRİYLƏ SEÇİM APARILSIN !!!

Hemen destekle
İmzalar: 1.455Sonraki Hedef: 1.500
Hemen destekle