2020 Qəbul və Buraxılış İmtahanlarına güzəşt olunsun

2020 Qəbul və Buraxılış İmtahanlarına güzəşt olunsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
Dövlət İmtahan Mərkəzi tarafına Nigar Məhərrəmova bu kampanyayı başlattı

Covid-19 koronavirusu ilə əlaqədar sosial izolyasiya tətbiq olunub,məktəblər bağlanılıb və hazırlıqlara icazə verilməyib.

Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbərliyiyindən xahiş olunur ki bu il aşağıdaki güzəştlər tətbiq olunsun:

1.Blok imtahanı ilə buraxılış imtahanı birləşdirilsin.

2.Suallar sadələşdirilsin.

3. 3cü qrup balları aşağı salınsın.
 
 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.