Petition Closed
Petitioning Ajuntament Barcelona i Jutjat

Dóna suport a l'habitatge 18n i a les famílies desnonades

837
Supporters
[Si quieres leer la petición y la carta en castellano utiliza este enlace: https://habitatge18n.wordpress.com/2011/11/26/texto-en-castellano-de-la-peticion-de-actuable/] El passat 18 de novembre un edifici es va recuperar de l’abandonament especulatiu per a l’habitatge de persones precàries amb renda baixa al barri d’Hostafrancs. És una iniciativa que forma part del moviment 15M i que respon a la crida a l’acció per un habitatge digne engegada per les assemblees de tots els barris de la ciutat. Aquest edifici porta dos anys abandonat sense haver finalitzat l’obra i pertany a La Caixa de Balears “SA NOSTRA”. La promotora d’aquests immobles, Nyala 2006 SL, es troba endeutada per diferents causes des de l’any 2007, motiu pel qual suposem que van ser adquirits per “SA NOSTRA” -Caixa de Balears- com a forma de compensar el seu deute. L’edifici és un clar exemple de producte de la bombolla immobiliària que ha quedat buit amb l’arribada de la crisi i que no està fent una funció social, sinó especulativa. La denúncia que Nyala 2006 SL ens ha posat posa en perill la continuitat del projecte i amb ell a totes les famílies que volíem reallotjar a l'edifici. Per aixó et preguem que signis aquesta petició de suport a l'habitatge18n.
Letter to
Ajuntament Barcelona i Jutjat
Els particulars i entitats sotasignants volem manifestar el nostre suport i recolzament a l’Habitatge 18N situat al carrer Hostafrancs número 1-3, però, sobretot, a les famílies desnonades que, abans de quedar-se al carrer, han decidit fer efectiu el dret a l’habitatge donant funció social a pisos que portaven més de tres anys buits.

La greu crisi econòmica i social que patim es reprodueix de forma dramàtica amb el tema de l’habitatge. Cada dia més persones es queden al carrer privades d’un sostre digne, abocades als marges, en una veritable situació d’emergència social. Mentre estadístiques recents assenyalen l’existència de 3.417.064 cases buides a tot l’estat (un 13% del parc total d’habitatges), més de 300.000 famílies han perdut la casa en aquest últims 3 anys a tot l’estat. Catalunya encapçala aquest trist rànquing amb més de 50.000 casos, sobretot a la província de Barcelona, on durant el 2011 s’estan produint 19 desnonaments diaris i s’inicien 24 execucions hipotecàries, amb més de 18.000 desnonaments des de 2008. En aquest context, les polítiques de les administracions han brillat per la seva absència, incapacitat o rigidesa per afrontar degudament la problemàtica. L’habitatge de lloguer social només arriba a l’1%, malgrat que Barcelona disposa d’uns 80.000 pisos buits. L’escassetat del parc públic d’habitatge provoca entre d’altres una burocratització excessiva que dificulta encara més, la situació, ja de per si difícil, dels necessitats de cobertura social i de les famílies de renda baixa.

Aquesta inacció de les administracions ha sigut el detonant per a que l’Assemblea de Barcelona del 15M, a través de l’Assemblea del barri de Sants, passi a l’acció. En aquest context, la recuperació d’un edifici buit i abandonat propietat d’una immobiliària i d’un banc, pel reallotjament de persones en situació d’urgència social té tot el seu sentit i posa en primer pla la possibilitat real de cobrir una necessitat bàsica amb els recursos existents.

Per això, instem a l’Ajuntament de Barcelona i al Jutjat a:

1) Garantir i que es respecti la necessitat d’habitatge a les famílies reallotjades a l’edifici 18N, i pressionar a la propietat perquè no s’engeguin processos judicials en la seva contra.

2) Davant la crisi, els desnonaments i les grans dificultats per accedir a l’habitatge:

- Entenem que el sol públic és propietat col·lectiva i, per tant, no s’ha de vendre.
- La VPO és un bé col·lectiu i, per tant, no ha de ser mai de compra perquè suposa la privatització de facto. Tota la VPO hauria de ser de lloguer o fer cooperatives de lloguer en cessió d’ús.
- Els habitatges buits propietat de la banca i grans propietaris han de ser expropiats i convertits en parc públic de lloguer, en cas de que la persona disposi de sou suficient per pagar-lo.
- Entenem que la reapropiació de béns amb una funció social no és un delicte. Per tant, entrar en un habitatge buit propietat d’especuladors per resoldre la necessitat de l’habitatge s’ha de despenalitzar.
- Dació en pagament com a dret per a totes les persones que pateixen la situació inadmissible d’estar perdent l’habitatge però han de continuar pagant el deute contret, deute produït per l’abús i estafa de la banca i immobiliàries. Aprimant sempre la voluntarietat de la major part de les persones usuàries de l’habitatge.

Habitatge 18 N started this petition with a single signature, and now has 837 supporters. Start a petition today to change something you care about.