Pétition fermée

Jistis pou delege vil yo

Cette pétition avait 23 signataires


  1. Poukisa pouvwa delege vil yo toujou meprize pandan nou fè pati kolektivite a? 
  2. Poukisa eleksyon endirèk yo pa Janm ka fini?
  3. Poukisa se chak 3 mwa yo bay nou yon ti grabday? 

Delege vil nan tout depatman peyi a, ann mete vwa nou ansanm pou leta sa respekte konstitisyon an, pou prezidan an pibliye rezilta eleksyon endirèk yo epi kontinye ak pwosesis la pou peyi a demare tout bon vre sou Ray devlòpman dirab la. Ann gonfle vwa nou pou leta sa bay nou aksè pou nou travay pou popilasyon ki te vote nou an. Nou di non ak move trètman, nou di non ak konsantrasyon pouvwa a nan men egzekitif la sèlman. 

Nou te ale nan eleksyon menm Jan ak depite, senatè, prezidan. Men poukisa se yo sèlman ki gen pouvwa ? Nou menm pèp la te chwazi pou reprezante li, leta sa mete nou akote. 

Nou bezwen jwenn mwayen chak mwa pou nou fonksyone paske nou se chèf menm Jan ak tout lòt ki te pase nan eleksyon. 

Nou di non, non, non. 

Sa dwe sispann 

Jistis pou delege vil yo... Etzer compte sur vous aujourd'hui

Etzer JEAN a besoin de votre aide pour sa pétition “Délégué Etzer Jean: Jistis pou delege vil yo”. Rejoignez Etzer et 22 signataires.