Czas letni przez cały rok!

Czas letni przez cały rok!

Started
October 17, 2022
Signatures: 335,909Next Goal: 500,000
Support now

Why this petition matters

Zachowajmy czas letni przez cały rok:

  • Oszczędności rzędu miliarda euro
  • Pozytywny wpływ na zdrowie obywateli 


    TYLKO W 2022 R. CZAS LETNI POMÓGŁ RODZINOM I FIRMOM ZAOSZCZĘDZIĆ 420 MILIONÓW kWh ENERGII

ITAENG

Aby stawić czoła wysokim kosztom energii i umożliwić rodzinom i firmom zaoszczędzenie pieniędzy, Włoskie Towarzystwo Środowiska Energetycznego (Sima) i Consumerismo Non Profit zwracają się do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz rządów krajów UE z apelem o zachowanie czasu letniego przez cały rok i zrezygnowanie z przestarzałej zmiany czasu.

„Politycy mówią o racjonowaniu gazu dla firm, zdalnym nauczaniu w szkołach w soboty i zmniejszeniu ogrzewania przyszłej jesieni, ale zapominają, że od 2018 roku Parlament Europejski zatwierdził, z przewagą 84% głosów, zniesienie obowiązku zmiany czasu dwa razy w roku, dając każdemu krajowi swobodę wyboru własnej zmiany czasu. Stałe przejście na czas letni pozwoli nam codziennie zarobić godzinę światła słonecznego i naturalnego ciepła, a także, biorąc pod uwagę obecne ceny gazu, da możliwość zaoszczędzenia zużycia energii o około 1 mld euro w ciągu zaledwie jednego roku, przez pierwsze dwa lata”.

Apelujemy również do polskiego rządu i rządów innych krajów UE o przyjęcie na stałe czasu letniego.

Oszczędność energii wynikająca z wprowadzenia czasu letniego pozwala również obniżyć emisje klimatyczne o 200 000 ton CO2 rocznie, co pozytywnie wpłynie na zdrowie obywateli, a także pozwoli zaoszczędzić środki finansowe dzięki ograniczeniu spalania paliw kopalnych. 

Przed podwyżką cen gazu włoski operator energii elektrycznej Terna oszacował, że w ciągu 7 miesięcy, w których we Włoszech obowiązywał czas letni, oszczędność energii wynosi 420 milionów kWh. Przy niewielkim zużyciu energii elektrycznej w ciągu 15 lat - to już 10 miliardów kWh. Łącznie dzięki czasowi letniemu można zaoszczędzić 1,8 miliarda euro.

Dlatego prosimy Rządy krajów UE o podjęcie natychmiastowej decyzji, która została odroczona do państw narodowych przez Parlament Europejski, jednocześnie zachęcając każdy kraj do zrobienia tego samego”.

Support now
Signatures: 335,909Next Goal: 500,000
Support now

Decision Makers