Petition Closed

Arbed Llyfrgell Llandysul | Save Llandysul Library

This petition had 276 supporters


English text below.

Mae bygwth cau Llyfrgell Llandysul yn ogystal a gostwng gwasanaeth y llyfrgell deithiol gan Gyngor Ceredigion yn weithred anystyriol ac anghyfrifol . Mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn rhan hanfodol o genedl sy’n weithredol lythrennog.

Mae Llyfrgell Llandysul yng Ngheredigion yn lyfrgell gyhoeddus ffynnianus lwyddiannus sy’n cynnwys cyfrifiaduron ar gyfer defnydd gan y rhai sydd heb fynediad hawdd i’r rhyngrwyd.

Mae’r cynllun arfaethedig i gau’r llyfrgell yn mynd i effeithio ar Landysul a’r ardal o’i chwmpas yn ogystal ar staff sy’n gweithio mor ddiwyd er mwyn gwneud Llyfrgell Llandysul yn ran mor hanfodol o’r ardal leol.

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn credu y dylai Llyfrgell Llandysul gael ei chadw ar agor a chael ei chefnogi gan Gyngor Ceredigion.

*************************************************************************************
Threatening the closure of Llandysul Library along with the reduction of mobile library services by Ceredigion Council is a short-sighted and irresponsible proposal. Public libraries are an essential part of a functioning literate nation.

Llandysul Library in Ceredigion is a thriving, successful public library and has computers to use for those without easy access to the internet.

The planned closure will affect Llandysul and the surrounding district as well as the staff who work so hard to make Llandysul Library such an essential part of the local area.

We the undersigned believe that Llandysul Library should be kept open and supported by Ceredigion Council.Today: Lesley is counting on you

Lesley Parker needs your help with “Cyngor Sir Ceredigion / Ceredigion County Council: Arbed Llyfrgell Llandysul | Save Llandysul Library”. Join Lesley and 275 supporters today.