Gweithredwch ar yr Argyfwng Hinsawdd- Cyngor Gwynedd Council- Act on the Climate Emergency

Gweithredwch ar yr Argyfwng Hinsawdd- Cyngor Gwynedd Council- Act on the Climate Emergency

0 have signed. Let’s get to 10!
At 10 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Divest Gwynedd started this petition to Cyngor Gwynedd Council

[cym/eng]

Gwneud ein Pensiynau'n Wyrdd: Diweddu Buddsoddiad Tanwydd Ffosil!  Dim Offer Pwer Nwy Newydd!

Annwyl brif weithredwr, Cyngor Gwynedd, 

Yn 2019 cyhoeddodd Cyngor Gwynedd Argyfwng Hinsawdd. Rydym yn eich annog i gyflawni eich ymrwymiadau a chymryd camau beiddgar a phendant i fynd i’r afael â chyfraniad Cyngor Gwynedd i’r argyfwng ecolegol.  Yn benodol, rydym yn galw arnoch i:

  • Rhoi'r gorau i fuddsoddi Cronfa Bensiwn Gwynedd mewn tanwydd ffosil. 
  • Peidiwch â rhoi caniatâd cynllunio i ragor o orsafoedd pŵer nwy yng Ngwynedd (yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae tri eisoes wedi cael caniatâd. Mae angen ynni adnewyddadwy arnom, nid tanwydd ffosil).

//

Make Our Pensions Green – End Fossil Fuel Investment!  No new Gas Plants!

Dear Chief Executive, Gwynedd County Council,

In 2019 Gwynedd Council declared a Climate Emergency. We urge you to fulfil your commitments and take bold and decisive action to address Gwynedd Council’s contribution to the ecological crisis. Specifically, we call on you to:

  • Divest Gwynedd Pension Fund from companies that invest in fossil fuels.
  • Do not grant Planning Permission to any more Gas Fuelled Power Plants in Gwynedd (3 have already been granted in the last two years. We need renewables, not fossil fuels).
0 have signed. Let’s get to 10!
At 10 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!