Victory

A safe road crossing for youngsters to Ysgol Eifionydd, Porthmadog

This petition made change with 144 supporters!


The road outside Ysgol Eifionydd is very busy. It is difficult for youngsters to find a gap in the traffic to cross the road safely. We call on the Council to look into every option to make it safe for Porthmadog children to cross the road to school. Once the Council have found the safest option they should act as quickly as possible to put it in place.

Mae'r ffordd tu allan i Ysgol Eifionydd yn brysur iawn. Mae'n anodd i bobl ifanc gal gap yn y traffig i groesi'r ffordd yn ddiogel. Rydym yn galw ar y Cyngor i edrych i mewn i bob opsiwn i'w wneud yn ddiogel i blant Porthmadog groesi'r ffordd i'r ysgol. Unwaith y bydd y Cyngor yn wedi dod o hyd i'r opsiwn mwyaf diogel dylent weithredu cyn gynted ag y bo modd i'w roi yn ei le.

 Today: Nia is counting on you

Nia Jeffreys needs your help with “Cyngor Gwynedd: A safe road crossing for youngsters going to Ysgol Eifionydd, Porthmadog”. Join Nia and 143 supporters today.