Cumhuriyet Vakfının Kuruluş ilkelerine aykırı düşüncede olan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmelidir.

Recent news

This petition does not yet have any updates