D. İ. BŞK. ALİ ERBAŞ'I DERHAL İSTİFAYA, VE CUMHURİYET SAVCILARINI GÖREVE DAVET EDİYORUZ!

D. İ. BŞK. ALİ ERBAŞ'I DERHAL İSTİFAYA, VE CUMHURİYET SAVCILARINI GÖREVE DAVET EDİYORUZ!

225 have signed. Let’s get to 500!
Started
Petition to
Cumhuriyet Başsavcılığı

Why this petition matters

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ’I DERHAL İSTİFAYA, VE CUMHURİYET SAVCILARINI GÖREVLERİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ!!

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU VE EBEDİ BAŞKOMUTANI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E LANET OKUYAN Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ANAYASAYA AYKIRI HAREKET ETMİŞTİR.

24 Temmuz’da ibadete açılan Ayasofya’da okuduğu ilk Cuma hutbesinde ‘Bizim inancımızda vakıf malı kutsaldır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar’ diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minberden lanet okuyan Erbaş, Anayasa’nın 2, 4 ve 136. maddelerini ihlal etmenin yanısıra,  633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu; ve 5816 Sayılı, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet Yasasını da ihlal etmiştir. 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar kanununun birinci maddesine göre, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Bu durumda hakkında doğrudan doğruya Cumhuriyet savcıları tarafından soruşturma başlatılmalıdır.

Ayrıca, Anayasa’nın 136’ncı maddesi Diyanet İşleri Başkanlığı için, ‘Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.’ der. Ali Erbaş, Türk milletini bütünleştirici bir hutbe okumak yerine, laik cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ederek milleti bölmüştür, suç işlemiştir. Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığında görevine devam edemez!

Biz, bu dilekçeyi imzalayan tüm dünya Atatürkçüleri; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı derhal istifaya, ve Cumhuriyet savcılarını görevlerini yapmaya davet ediyoruz!

 

225 have signed. Let’s get to 500!