POLİS ÖZLÜK HAKLARINI İSTİYOR

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


POLİS ÖZLÜK HAKLARINI İSTİYOR.

Polisler bir devlet memurunun yaptığı mesainin yarısı oranından, daha fazda çalışıyorlar. Bir devlet memuru günlük 8 saat çalışırken, polis normal çalıştığında 12- 13 saat çalışıyor. Zannedilmesin ki olağan üstü hallerde ve olağan üstü yerlerde bu rakamlar geçerli.. Türkiye"nin her yerindeki polisler ortalama ayda 240 saat çalışıyorlar. Türkiye’nin içinde bulunduğu görev risk ve sorumlulukları ile çalışma koşulları yanında ek görev haricinde 12/12 çalışan polis memuru ayda 320 saat mesai yapmakta, ek görevler eklendiğinde bu süre 400 saate yaklaşmaktadır. Daha kötüsü, gecesi gündüzü birbirine karışmakta, aile ve sosyal çevreleri ile ilişkileri zayıflamaktadır.

Polisimizin tüm sosyal ve aile yaşamını etkileyen çalışma koşulları ve aldıkları riskli görev ve sorumluluklar da göz önünde bulundurularak, toplumun huzur ve güvenliğini emanet ettiğiniz bu şanlı meslek grubunun hak ettikleri ücretlendirme için ek göstergelerinde bir düzenleme yapmak gerekmektedir.

 Devlet memurları ve iş kanununa göre diğer çalışanlar ayda 180 saatle yükümlüyken, polis 240 saat çalışmaktadır. Son günlerde ise insan üstü bir gayretle 4-5 kat daha fazda çalıştılar. Özellikle başka illerden gelen takviye ekiplerin hali içler acısı idi.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde halen devam eden olaylar nedeniyle evlerine gidemeyen polisler, gün içerisinde belirli aralıklarla fırsat buldukça kaldırım kenarlarında, parklarda ya da bölgedeki kafelerde, sandalyelerde dinlenmeye çalıştılar. İl dışından gelen takviye ekipler yatak yüzü görmediler. Kendilerini getiren araçlarda yatıp kalkmak zorunda kaldılar. Bu fedakarlıklara karşılık ek bir ödeme alıyorlar mı? Kesinlikle HAYIR almıyorlar, almadılar.

Polis ne istiyor

En düşük devlet memuru emeklisi 1978 TL emekli maaş alıyor, 25 yıl hizmet eden polis de aynı maaşı alıyor. BU HAKSIZLIĞIN GİDERİLMESİNİ İSTİYORLUZ.

En düşük devlet memuru ile aynı maaş üzerinden değil, meslekte aldığı maaş üzerinden emekli edilmesini,

Öncelikle eleştirilirken insaflı davranılmasını,

Yapılan bireysel hataların kurumsal hata olarak yansıtılmamasını,

Daha insani şartlarda çalışmayı,

Olağanüstü dönemlerde yaptıkları fazla mesai karşılığında kendilerine bir ödeme yapılması.

Polislerin ek gösterge sorunu

Polisin çalışma şartları amir ve müdürün iki dudağının arasında olmamalı, ikinci bir emir kavramı ortadan kaldırılmalı. Polisin de insan olduğu bilinmeli.

Polislerin en çok üzüldükleri ve çözülmesini istedikleri sıkıntıları ek gösterge sorunudur. Polis Teşkilatını bu günlere getiren,  İlkokul, Ortaokul ve Lise mezunu polisler yok sayılmış,  Mesleğe sonradan giren ve meslek içinde Yüksekokul ve üniversite mezunu olanlara ek göstergeleri 3000 yapılmış, diğer polisler ise YOK SAYILMIŞTIR.

En önemli ve birinci derecede halledilmesi gereken tahsil farkı gözetmeden ek göstergenin adil olarak Tıpkı Jandarma da olduğu gibi polisler arasında da ayrım yapılmadan verilmesini.

Hükümet sadece bunu bile halletse polise büyük bir moral ve motivasyon sağlamış olur.

Emniyet Teşkilatımız"ın %87"si yüksek okul mezunudur. Emniyet Amiri, Baş Komiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Baş Polis Memuru ve Polis Memurlarının ek göstergesi 2200, dördüncü, üçüncü, ikinci sınıf Emniyet Müdürlerinin ek göstergesi 3000, birinci sınıf Emniyet Müdürlerinin ek göstergesi ise 3600"dür.

Polislerin ek göstergesi düşük olduğundan emekli olduklarında, emekli maaşı faal maaşa oranla %48- 50 nispetinde düşmektedir. Teşkilat mensuplarını talebi, emekliliklerine de yansıyacak şekilde makul bir iyileştirme yapılmasıdır. Tahsil farkı  gözetmeksizin ek göstergelerin 3600" e çıkartılmasını istemektedirler.

Emniyet mensuplarından 1. Sınıf Emniyet Müdürleri hariç diğer mensuplar ister üniversite mezunu olsun ve hatta isterlerse master ya da doktora yapsınlar asla kadro derecesi 1"e yükseltilememektedir. Yani ek gösterge rakamı kendilerini ne kadar geliştirirlerse geliştirsinler 2200"de çakılı kalmaktadır.

Polis Kanunu 1934"ten kalma

Kanun ve Mevzuatlarından kaynaklı sorunlar… Örneğin, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu 1934 yılında, Emniyet Teşkilatı Kanunu 1937 de, Disiplin Tüzüğü 1979 yılında çıkarılmış. Bunların tamamı günümüz şartlarına göre tekrar ele alınmalıdır.

Gelişen yapısı nedeniyle Emniyet Teşkilat"ının, Genel Müdürlük statüsünden, Müsteşarlık düzeyine çıkarılması düşünülmelidir.

Atama ve yer değiştirme sorunu… Bu konuda teşkilat mensuplarının genel düşüncesi, haksızlıklar olduğu ve liyakate aykırı uygulamalar yapıldığı yönündedir. Örneğin; hiç şark görevi yapmadan emekli olanların yanında bazı polislerin 2. defa şark görevine gönderilmesi söz konusu olabilmektedir.

İntihar eden polis sayısı şehit sayısından fazla

Son dönemlerde sıklıkla rastladığımız polis İntihar olaylarının araştırılması hayati derecede önemlidir. Şu anda intihar eden polis sayısı şehit sayısını geçmiş durumdadır. Son on yıldaki polis intihar vakalarını günlere böldüğümüzde ortalama 13 Günde bir polis intihar etmektedir.

Polisin bu kadar fedakar ve özverili çalışması karşılığında istediği, hiç değilse yukarıdaki sorunlardan bazılarının çözülmesidir.

Emekli Polis Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Adına

Harun Özdemir

Emekli Polis Memuru

Yönetim Kurulu Başkanı