Kampanya Kapatıldı

Atanamayan Müstafi Uzman Çavuşlar

Bu kampanya 59 destekçiye ulaştı


UZMAN ERBAŞLARIN KAMUYA ALINMALARI;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92’nci maddesinde;’’657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar ve Sağlık niteliklerini kaybedenler boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlarda ki memuriyetlere atanabilirler.’’hükmü yer almaktadır.Bu madde kapsamında bir kadroya atanma; ilgilinin mezkur Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartlar, belirlenmesi durumda özel şartlar ve girilecek sınıfının niteliklerini taşıması kaydıyla atanma talebinde bulunulan kamu kurum ve kuruluşunu takdirinde yer alan bir husustur.
Diğer taraftan, 10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14’üncü maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5’inci maddesine ‘’Uzman Erbaşların 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları kanununnun 92’nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi yıl hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir.’’ fıkrası eklenmiştir.
ÖZETLE;
-Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 7 yıl hizmet süresini dolduranlar,
-Kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar,
-Sağlık niteliklerini kaybedenler,
-Mezkur kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları taşıyanlar,

Kamu kurum ve kuruluşlarının (Bakanlıklar,Genel Müdürlükler,Üniversiteler,Belediyeler,İl Müdürlükleri,Kamu İktisadi Teşebbüsleri) Koruma ve Güvenlik kadrolarına veya Kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara KPSSye girmeden atanabilmektedirler.

ŞARTLARI UYAN UZMAN ERBAŞLARIN KAMUYA ATANAMAMA SEBEPLERİ;
-Atanabilecekleri kurumları kendileri bulmak zorundadır,
-Atama takdiri kurumların inisatifindedir,
-Silahlı kuvvetlerinde ki hizmetleri kurumlar tarafından tercih edilmemektedir,
-İstifa sonrası geri dönüş için kurumlara tanınan kontenjan (yüzde iki) yetersizdir,
-Birçok kurum Merkezi atama ile personel almaktadır,
-Bazı kurumlarda ki kadrolarda (Zabıta ve İtfaiye memurluğu için 30 yaşını doldurmamış olmak) yaş şartı vardır.
-3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 12 maddesinin f fıkrası hükmünce ‘’Her ne sebeple olursa TSK den ayrılanlar geri dönüş yapamazlar.’’ denildiğinden istifa sonrası kendi kurumuna dönemeyen tek kurumda görev yapmaları.

UZMAN ERBAŞLARIN KAMUYA ATANMALARI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ;
-Milli Savunma Bakanlığı tarafından çıkartılacak bir yönetmelik ile şartları taşıyan Uzman Erbaşlar MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, MSB ANT BAŞKANLIĞI ve TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ kadrolarında Devlet memuru olarak istihdam edilebilirler,
-Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde hazırlanacak yönetmelik ile Valilikler vasıtasıyla şartları uyan Uzman Erbaşlar Valilik Makamına bağlı kuruluşlarda (İl Nüfus Müdürlüğü,İl Kültür Müdürlüğü,İl Turizm Müdürlüğü,İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi) Devlet memuru olarak istihdam edilebilirler,
-Milli Savunma Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinesinde Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Orman Muhafaza Memuru olarak istihdam edilebilirler,
-Milli Savunma Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinesinde Gümrükler Genel Müdürlüğü bünyesinde Gümrük Muhafaza Memuru olarak istihdam edilebilirler,
-Milli Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinesinde PTT Genel Müdürlüğünde Posta Dağıtıcısı kadrosunda istihdam edilebilirler,
-Kayyum Atanan Belediyelerde ihraçlarla oluşan kadrolarda değerlendirilebilir,
-Zabıta Yönetmeliğinin 13.maddesine‘’Müstafi Uzman Erbaşlarda yaş şartı aranmaz’’ fıkrası eklenerek yaş şartından dolayı başvuru yapamamaları engellenebilir,
-Adalet Bakanlığı tarafından şartlarımıza uygun İnfaz Koruma Memurluğu alım ilanı yayınlanabilir.
-Yayımlanan KHK ler içerisinde TSK da en az 2 yıl görev yapmış kendi istekleri ve Sağlık nedeniyle ayrılmış Müstafi Uzman Erbaşlardan 45 yaşını doldurmamış olanlar için tekrar İKM alımı yapılabilir.Bugün Müstafi imzanı bekliyor!

Müstafi Uzman Çavuşlar bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr : Atanamayan Müstafi Uzman Çavuşlar». Müstafi ve imza atan diğer 58 kişiye katıl.