Sağlık bakanlığı bütçesi arttırılsın, sağlıkta şiddet yasası çıksın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


İyi bir sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Buna rağmen, sağlık bakanlığının genel bütçeden aldığı pay yıllardır %5 civarında. Büyük ve güçlü bir ülke olmak istiyorsak iyi bir sağlık sistemi şart. Hem nitelikli insan gücü ve araştırma, hem de tıbbi cihaz için bütçe gerekli. Ayrıca salgın gibi acil durumlarda müdahalenin aralıksız devam edebilmesi için sağlıkta şiddet sıfıra inmeli. Bütün dünyanın sağlık çalışanlarına selam duyduğu bu günlerde bile ülkemizde hala sağlıkta şiddet sıfırlanabilmiş değil. Acil önlem alınmazsa salgının ilerlemesiyle oluşacak kaos ortamını yönetmek mümkün olmayacak. Hemen şimdi yetkililerin sağlık sektörünü desteklemeleri gerekiyor. Unutmayalım ki yarınının dünyasında güçlü sağlık sistemi olan uluslar ayakta kalacak!