Taşeron işçi hakları düzene sokulsun her gelen kafasına göre icraatta bulunmasın

Taşeron işçi hakları düzene sokulsun her gelen kafasına göre icraatta bulunmasın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Cumhurbaşkanlığı tarafına Mehmet sait İçöz bu kampanyayı başlattı

Taşeron işçilerin hak ve hürriyetleri düzenlensin  bilhassa belediye taşeronları görev dışı çalıştırılmalar son bulsun tam kadro ve memuriyet hakları tanınsın...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.