Türkiye’deki emeklilerle yurt dışından borçlanarak emekli olanlar arasında hak eşitliği

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 100.


Türkiye’de yaşayan kişiler emekli olduklarında emekli maaşlarından hiç bir şey kaybetmeden çalışma hayatlarına devam edebilirken yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları emeklilik şartlarını tamamen yerine getirdikleri halde bulundukları ülkede bir işte çalıştıkları yada sosyal yardım alarak yaşamlarını sürdürebilmek çabasında oldukları için Türkiye’de hakları olan emekli maaşını alamamamakta ve emeklilikten doğan sosyal hakların tümünden yoksun bırakılmaktadırlar.Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması ve Türk vatandaşları arkasındaki haksızlığın giderilmesi hususunda, Sayın Cumhurbaşkanımıza ,Sayın Başbakanımıza ,Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, bilgilerini ve gereğini saygılarımla arz ederiz