Kadın hijyeni ürünleri %8'lik kdv oranına tabi tutulsun

Kadın hijyeni ürünleri %8'lik kdv oranına tabi tutulsun

34 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Cumhurbaşkanlığı ve

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Zeynep Gezgiç

Ülkemizde ''Tampon Vergisi'' olarak adlandırılan ancak sadece kadın hijyeni ürünlerine özgü olmayan katma değer vergisi oranı, bu ürünleri ihtiyaçtan öte lüks tüketim ürünleri sınıfına dahil etmektedir. Sivil toplumda ve doktrinde tepkilere yol açan %18''lik oran, yaratılışları itibariyle kadınlar için kaçınılmaz bir ihtiyaç olan bu ürünlere ulaşımı zorlaştırmakta veya engellemektedir. Bu durum Anayasamızdaki ''''Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.'''' hükmünde yer alan sosyal devlet kavramı ile açıkça çelişmekte olup bu anlayışa istinaden devlet, vatandaşlarının refahı için bu durumu gidermekle yükümlüdür. Bununla birlikte, yoğunluğu kişiden kişiye değişkenlik gösteren regl döneminde, belli bir kitledeki kadınlarımız ekonomik zorluklar nedeniyle ped gibi ürünler yerine alternatif yollara başvurmaktadır. Buna örnek verecek olursak, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan kadınlar bu dönemde hijyenik ürünler kullanamamaktadır. Regl dönemlerinde kullanılan hijyenik ürünlerin çeşidi ile bireylerin ekonomik durumlar arasında büyük bir farklılık olduğu 2007 yılında istatistiksel olarak da kanıtlanmıştır. Bunun sonucunda oluşan vajinal enfeksiyon verileri incelendiğinde ise menstrual hijyen ürününün çeşidi önem arz etmekte olup hijyenik pedlerin alınımını kolaylaştırıcı yaklaşımlar genel sağlık harcamalarında düşmeye yol açarak ülke ekonomisine de olumlu yansıyacaktır. Öte yandan, dünyadaki vergilendirme örneklerine baktığımızda, ülkelerin kadın menstrual hijyeni ürünlerini Türkiye''den daha az vergilendirdiğini (İngiltere %5), hiç vergi almadığını (İrlanda) veya belirli bir kitleye ücretsiz temin ettiğini (ABD-New York) görmekteyiz. Bu durum, ülkemizde bireylerin temel ihtiyaç ve gereksinimlerine göre şekillenen bir KDV sistemine ihtiyacı olduğunu göz önüne sermektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu''na ek I ve II numaralı listelerde yer alan mal ve hizmetler %1 ve %8''lik orana tabi tutulurken kadın hijyeni ürünleri bu listelerde yer almamaktadır. Buna karşılık, viagra gibi cinsel gücü arttırıcı ilaçlar II numaralı listeye dahil edilerek %8''lik bir oran ile satışa sunulmaktadır. Öte yandan, II numaralı listede yer alan ürünlerin insan sağlığı için gerekli ürünler olması kadın hijyeni ürünlerininde bu listeye dahil edilmesini desteklemektedir. Bu ürünlerin II numaralı liste adı altında vergilendirilmesi ve dolaylı yoldan vergi oranının %18''den %8''e düşürülmesi, kanun dışına çıkılmadan yani kanunda yer alan oranlar haricinde bir oran öne sürmeden Türk toplumunun yarısını oluşturan vatandaşların ihtiyacını karşılamaya yönelik en etkili yöntemdir. Tüm bu sebepler göz önüne alınarak, kadın hijyeni ürünlerinin %8 vergi oranı ile satışa sunulması ve kdv oranındaki cinsiyete dayalı eşitsizliği gidermek için birlik olalım! 

34 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.