" Andımız Okullarda Yeniden Okunsun ! "

" Andımız Okullarda Yeniden Okunsun ! "

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Cumhurbaşkanlığı ve tarafına İbrahim Öztürk bu kampanyayı başlattı

Milli şuur aracımız olan çocuklarımızın okuduğu “Andımız tekrar okunmalıdır,

Her ulusun, milli birlik ve beraberliği için, millet olabilmesi için asgari ölçüde milliyetçi olması gerekir, yoksa o uluslar egemenliklerin kaybetmeye, emperyalizmin sömürüsüne açık hale gelirler. Zaten emperyalist ülkeler de hiç bir zaman sömürmeyi  düşündüğü  ülkelerde milliyetçilik duygularının  gelişmesini istemezler. Öteden beri AB ve ABD  çevrelerinden bu yönde telkinler gelmekteydi, örneğin Atatürk’ün resimlerinin kaldırılması, Atatürk çizgisinden vazgeçilmesi,  gibi istekler yapılmaktaydı. Bu süreçle, hem AB, hem ABD, hem PKK ve HDP ve hem de cemaatlerin istekleri yerine getirilmiş oldu.

Andın kaldırılması ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığınca, yasal dayanağı olmadığı, insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştaya dava açılmış,  Danıştay da 2011 yılında Anayasanın 66. Maddesine dayanarak, Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür, din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı gözetmez hükmü uyarınca davayı red etmişti. Yani andın ırkçılık ifade etmediği  üst düzeyde de açıklanmıştı, buna rağmen yapılan söylemler gerçeği saptırmak anlamına gelmiyor mu ? Bu hükme göre, eğer samimi olsalar ne HDP’ nin ne de PKK’ nın  tepki göstermemesi gerekir fakat bilindiği gibi amaçları üzüm yemek değil bağcıyı dövmek ,yani ayırımcılıktır. Sonuçta bu kesimin ekmeğine yağ sürülmüştür.

Hiçbir demokratik ülkede böyle bir andın olmadığı görüşü de doğru olmayıp 72 milletten oluşan ABD’ de 1890 yılından beri her milletten insan Amerika’ya bağlılığını okullarda, toplantılarda dile getirmektedir. Bu bir çimentodur ABD’ nin birlik ve bütünlüğü için, bu çimento olmazsa kırk parçaya bölünmesi içten bile değildir.
Ülkemizin de böyle bir çimentoya ihtiyacı yok mudur ? ülkemizde de çeşitli etnik yapılar mevcuttur ve şimdiye kadar hiç ayırımcılık gündeme gelmemiştir. Bu çimentonun ham maddelerinden biri de andımızdır.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.