Ailesiz bir gelecek hedefleyen İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun iptal edilsin.

Ailesiz bir gelecek hedefleyen İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun iptal edilsin.

Başlama tarihi:
17 Şubat 2020
İmzalar: 55.969Sonraki Hedef: 75.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Köklü Değişim

Avrupa Konseyinin, Kadına yönelik şiddetten ve ev içi şiddetten arındırılmış bir Avrupa hayaliye hazırlamış olduğu İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti azaltmamış bilakis arttırmıştır. Bir yandan kadını, kapitalist amaçlar uğruna köleleştirilip alınıp satılan kendisinden faydalanılan bir ürün haline dönüştürülürken diğer yandan kadına yönelik şiddettin engellenmesi için sözleşmeler hazırlamak iki yüzlülüktür.

İstanbul sözleşmesinin asıl amacı kadına yönelik şiddeti engellemek değil ailesiz bir nesil icat etmektir. Türkiye'de son 5 yılda 2.000.000 koca bu sözleşme kapsamında evinden uzaklaştırılmıştır. Ancak bu dahi kadın cinayetlerinin önüne geçememiştir. Zira şiddeti doğuran, körükleyen, teşvik eden insanın hayata bakış açısıdır. Ferdiyetçi, menfaatçi bir nesil yetiştirenlerin kadına yönelik şiddeti kanunlar ile engellemesi imkansızdır. 

İstanbul sözleşmesi, aile değerlerimize apaçık bir saldırıdır.

Geleceğimiz ciddi tehlike altında, ailesiz bir toplum istemiyorsan sen de bu kampanyaya destek ol. İmzala, paylaş, haberdar et ve imzalat! 

 

 

Hemen destekle
İmzalar: 55.969Sonraki Hedef: 75.000
Hemen destekle

Karar Vericiler