AŞININ DENEY AŞAMASINDA OLDUĞU BELİRTİLMELİ...

AŞININ DENEY AŞAMASINDA OLDUĞU BELİRTİLMELİ...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Cumhurbaşkanlığı ve tarafına Hacı Ali Özhan bu kampanyayı başlattı

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca

Sağlık bakanlığınızca hazırlanan vatandaşlarca imzalanması istenilen "Covid19 aşı/izlem bilgilendirme ve rıza belgesi" başlıklı belgede "Şahsımın aşısının/izleminin aşı birimi tarafından yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim. Gerek başvurum sırasında ve sonrasında gerek bu formu doldururken sağlık ile ilgili her konuda soru sorma, değerlendirme ve karar verme fırsatı tarafıma verilmiş, sağlık personeli tarafından oluşabilecek risk ve tehlikeler konusunda gerekli danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu riskler ve tehlikeler  hakkında bilgilendirildiğim ve aydınlatıldığım halde kendi özgür irademle aşımın/izlemimin yapılmasına izin veriyorum ve bu formu imzalıyorum. Yukarıdaki yazıyı okudum ve anladım" yazılıdır.

Türkiye'de kullanılmasına izin verilen Sinovac isimli aşıyı üreten Sinovac Biotech firmasının genel müdürü  Helen Yang “... Biz Türkiye‘de klinik deney yapıyoruz. Faz3 deneyleri için hazırlanıyoruz, bu son aşama ve üçüncü faz denemelerini yapıyoruz. ...“ şeklindeki açıklaması basında yayımlanmıştır.

Bakanlığınızca 18.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe eklenen acil kullanım onayı başlıklı madde 10/A hükmü ile "... istisnai durumlarda kullanılabilecek ve ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar kurum tarafından AKO verilebilir." düzenlemesi getirilmiş ve sinovac aşısı için acil kullanım onayı verilmiştir.

Buna göre sinovac aşısının faz3 tanımlaması ile "deney" aşamasında olduğu, aşı yapılan kişilerin “denek” durumunda olduğu anlaşılmaktadır.

Anayasa m. 17 hükmü, rıza alınmadan tıbbi deneylere tabi tutulmayı yasaklamış, TCK m. 90 hükmü, deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak açıklanan rızanın yazılı olması kuralını getirmiştir.

Bakanlığınızın hazırladığı rıza belgesinin deneyleri tamamlanarak ruhsatlandırılmış bir aşı için yeterli görülebileceği, ancak faz3 ismiyle "deney" aşamasında olan ve henüz ruhsat almamış bir aşı için kanunun aradığı mahiyeti taşımadığı, eksik kaldığı ve hatta yanlış anlamaya müsait olduğu görülüyor.

TCK m. 90 uyarınca kişinin "denek" olarak deney yapılmasına rıza gösterip göstermeyeceği konusundaki gerçek iradesinin tam olarak doğru anlaşılmasına ihtiyaç vardır.

Bu nedenle vatandaşın doğru bilgilendirilmesi ile gerçek iradesinin oluşabilmesi içn rıza belgesindeki metin içerisine "araştırma yapmak üzere aşının tıbbi deney olarak  yapıldığını biliyor ve denek olarak kendi üzerimde uygulanmasına serbest irademle izin veriyorum" şeklinde bir eklemenin yapılması gerektiğini bilgilerinize sunar, gereğini arz ve talep ederim.

Hacı Ali Özhan

*Hukukçu

 

 

 

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.