Tecavüzcüler için Ağır Yaptırımlar Uygulansın. Çocuk istismarcılarına dur denilsin!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Gün geliyor ki hergün yeni bir haber çıkıyor karşımıza.

Çocuklarımızı, savunmasız konuşamayan arkadaşlarımızı (halk diliyle sokak hayvanlarını) çaresiz ve korumasız gören sapık zihniyetli güruh açık hedef haline getiriyor. Bunun önünü artık kesmeliyiz. Bizler bunu alışılagelmiş bir durum haline getirmemeliyiz. Bugün başkasının yarın bizim çocuğumuz. Bu cümlem bile esasında yanlış. Çünkü, çocuklar hepimizindir. Milyonlarca insanız çocuklarımızı koruyamıyorsak bence hayatımızı idame ettirmenin hiç bir anlamı yoktur. Buradan bütün yetkililere seslenelim. Artık istismarcılara ağır yaptırımlar uygulansın. Uygulansın ki dursunlar. Bir ceza istiyoruz şerefsizlere, soysuz tecavüzcülere.

Artık yeni Leyla’lar olmasın. Yeni Eylül’ler olmasın.

Hep birlikte, hep bir ağızdan dur diyelim.

TBMM’ye bir önerge sunulsun ve artık kabul görsün.

Türkiye Cumhurbaşkanlığına..