Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri Haklarını Arıyor. Taşerona Hayır Diplomaya 5000 kadro.

Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri Haklarını Arıyor. Taşerona Hayır Diplomaya 5000 kadro.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Hastane Laboratuvarında taşeron şirket elemanları yerine eğitimini almış diplomalı kişiler çalıştırılsın..