EMEKLİ GÖSTERİLİP EMEKLİ EDILMEYEN RESEN EMEKLİ TSK MENSUPLARI

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Resen emekli askerler yani Kararname mağduru TSK personeli ile ilgili gerçekler.
1- Haklarında memuriyetten çıkartılmayı gerektiren mahkeme kararı yoktur. .Memuriyetten çıkarmayı gerektiren bir mahkûmiyeti olanlar Tart – İhraç cezası alır. Resen işlemi hukuksuz ve keyfi bir uygulamadır.
2- Resen emeklilik tabirinin emeklilik ile bir ilgisi yoktur. Kamuoyunu aldatmak- yumuşatmak için hukuksuz bu işleme, bu isim verilmiştir.
3- İhtilaller dönemi oluşturulan uygulamalardandır.
4- Ast rütbeliler için mahkeme kararı olmadan yapılan bu uygulama, uygulamaya imza atanlar için uygulanmamıştır. Balyoz vs benzer davalara maruz kalanlar söz konusu olunca haklarında açığa alma işlemi tesis edilmiş ve gerekçe olarak zamanın Gn. Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanları görsel ve yazılı medyaya dava açılmış olması Resen emekli olmayı gerektiremez, kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur konulu onlarca beyanat vermiştir. Yani ona öyle buna böyle mantığını sergilemişlerdir. Bu mantık bile Resen emekli edilen TSK personeline disiplinsizlik yaftası vuranların, her askerde bulunması gereken ‘’adalet, mertlik’’ vs vs. ilkelerinden uzak asıl disiplinsizliklerini ve ahlaki durumunu ortaya koymaktadır.
4-YAŞ tan atılanlar ile kararname mağdurlarının atılma sebepleri aynı maddelerdir. Tek fark YAŞ mağdurlarına askeri yüksek idare mahkemesi yolu kapalı, kararname mağdurlarına açıktır.
5- AYM ve AİHM kararları başta olmak üzere her görüşten tüm hukukçuların ortak beyanları AYİM in emir altında bir kurum olup, taraflı, hukuki zeminden uzak, kuruluş kanununda bile yerindelik denetimi yetkisi olmayan, ihtilal ürünü bir askeri vesayet yapısı olduğudur. Örneğin, Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu ‘ nun doktora tezini okuyunuz. AYM ve AHİM kararlarını okuyunuz.
6- Meclis Anayasa komisyonunun oybirliği ile üzerinde anlaştığı ilk madde AYİM in hukuksuz bir yapı olup kaldırılması gerektiğidir. Tüm askeri yargının kaldırılması gerekliliği üzerinde komisyon mutabakatı vardır. Komisyon kararları üyelerce basına açıklanmış ve yazıya dökümü başladığı bildirilmiştir, okuyunuz.
7- Meclis darbeleri araştırma komisyonunun raporuna göre de AYİM in bir mahkeme hüviyeti yoktur. Taraflı, emir altında, hukuki zeminden uzak, askeri vesayet ürünüdür. Kuruluşu itibari ile üyeleri hâkimlik vasıflarından uzak, bir kısmı bizatihi hukukçu olmayan kurmay subaylardan kurulu yapının emir komutası altında bulunduğu idare aleyhine karar vermesi mümkün değildir. Raporu okuyunuz.
8- Hem evrensel hem de milli hukuk kurallarının, tüm hukukçuların, hem de sivil otoriteyi temsil edenlerin oluşturduğu meclis komisyonlarının ve AYM – AİHM nin kararlarının, AYİM nin mahkeme olmadığını açıkça beyan ettiği bu yapı, Resen emeklilere tek hak arama noktası olarak gösterilmiştir. Üst mahkemesi olmayıp kararına itiraz mercii yine kendidir.
9- YAŞ mağdurlarına iade-i itibar yapılırken, bu nedenle yargı yolu açılması (AYİM) tercih edilmemiştir. 6191 sayılı kanun çıkarılarak Askeri yargı ve AYİM olması gerektiği gibi by- pas edilmiştir.
10- 6191 SK kısmen de olsa YAŞ mağdurlarının uğradığı zulme son vermiştir. Ancak, size yargı yolu açıktı diye AYİM yani askeri yargı adres gösterilen büyük çoğunluk bu kanundan faydalandırılmamış yada faydalanmasını sağlayacak tek bir satır (6191 den aynen yararlanırlar) kelimesi eklenmemiştir.
11- Aynı kanun maddeleri esas alınarak, zulme uğrayan insanlara açıklama olarak Anayasal bir kurum olan AYİM kaldırılmadan olmaz denmiştir. Yani sana var sana yok, senin uğradığın zulme kısmen de olsa son vermek için bu yapıyı yok sayıyor, senin uğradığın zulmü sonlandırmak için Anayasa değişikliğini bekliyorum denmiştir.
12- 15 Temmuz işgal girişiminden önce Resen emekliler tarafından feryat edilen, kimsenin duymadığı gerçeklik ortaya çıkmıştır. Nedir bu?
a. Biz Fetö cü yapının gazı ile hareket edenlerin yani kısaca cuntacı yapının; ama kimisinin isteyerek bilerek zevk alarak, kimisinin kandırılıp kullanılarak, hukuksuz şekilde tasfiye ettiği vatanseverleriz. Bizi TSK yı ele geçirmek için Cuntacılar eli ile harcadılar.
b. Biz bizatihi Fetö cü yapının klasik kirlet karala, suç uydur, isnat et, yok et, taktiğini üzerinde geliştirdiği mazlumlarız.
13- 15 Temmuz sonrası tutuklanan, Fetö cü TSK personeli, görev yerleri, askeri ve sivil yargı mensupları ve görev yerleri en büyük delilimizdir.
14- 15 Temmuz dan beri televizyon programlarını her gün işgal edip bizi harcadılar, tezgah kurdular feryatları savuran ve Fetö nün zulmüne uğradığını beyan edenlerin içindeki cuntacı kafalar bizim en büyük delilimizdir.
15- Resen emekli askerler içinde 1 tane bile Fetö cü yoktur. 
16- Her iki yapının da zulmüne uğramış ve her iki yapıyı da en iyi tanıyıp deşifre ve mücadele edecek kişiler Resen emeklilik adlı zulümle yaşayan kararname mağduru askerlerdir.
16- Artık her şey ayan beyan ortada iken, Resen emekli kararname mağduru askerlere iade-i itibar için ‘’6191 den faydalanırlar’’ kelimesini herhangi bir KHK ye eklemeyen yada eklenmesine engel olanlar, bizzat kendini gizlemeyi başaran ‘’Kripto Fetö cüler’’ ve yeniden ihtişamlı zalim günlerine dönmek isteyen ’’ Bçg cuntacılar’’ dır.
Geciken adalet , adalet değildir.