TÜTÜNÜME DOKUNMA

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Tütün ve mamülleri sağlığa zararlı ancak bununla beraber dünyada milyonlar tütün mamülleri kullanmakta ve dünyanın en iyi aromasına sahip tütünler yurdumuzda yetiştirilmektedir. Son yıllarda ekonomik ve organik olması nedeniyle yerli tütüne talebin artması dünya tütün piyasasını tekelinde tutan tekelci Amerikan şirketleri ülkemiz pazarındaki payının düşmesi üzerine baskılarını arttırarak yerli ve milli tütünümüzün üretimini bitirici hamleler yapmış ve maalesef geçmiş yıllarda ülkemiz tarım ürünlerine yapıldığı gibi kısa süreç içinde Türk tipi tütünü tarihe gömecek kararların alımını TBMM den son torba yasaya eklenen maddelerle sağlamıştır.  Yurdum insanının %90 ' ından fazlasını dar gelirli vatandaşlar oluşturmakta ve bunlardan yüz binler'i geçimini bu Türk tipi tütünün üretimi işlenmesi ve satışı ile yaşamlarını idame ettirmektedir. Son torba yasada Türk tipi tütünün üretimine işlenmesine yüklü para cezaları ve Hapis cezaları getirilmiştir. Ayrıca ekonomik şartlar ve organik olması nedeniyle Türk tipi yerel ve milli tütün tüketicilerinin aldıkları tütünü tüketebilmek için kullandıkları Makaron'a yaşamın olağan koşullarına aykırı derecede yüksek Özel tüketim vergisi getirilerek bu yerli ve milli Türk tipi tütünün dünya devi Amerikan sigara firmaları karşısında rekabet edemeyecek duruma gelmesi sağlanmıştır. Tütün üreticileri satıcıları olan yüz binler işsiz bırakacak tütün ürünleri tüketicilerini Amerikan devi ikii büyük şirkete zorunlu kılacak milli ekonomimize zarar verecek bu karardan dönülmesini istiyorum. TÜTÜNÜME DOKUNMA Tütün Türk çiftçisinin alın teridir TÜtün Milli ve Yereldir.