AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLERİ ATAMA BEKLİYOR. TAŞERONA HAYIR DİPLOMALIYA 3000 ATAMA!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.

1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Bilginiz üzerine atama bekleyen ağız ve diş sağlığı teknikeri sayısı 10.000’i geçmiştir. Ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin maruz kaldığı mağduriyet tahsis edilen kadro sayısının azlığından çok alan dışı atamaların yapılıyor olmasıdır.
Bölümümüz mezunları yerine, ebe ve/veya hemşire mezunları ile taşeron ve sertifikalı kişilerin alınması bu mağduriyetin asıl kaynağını teşkil etmektedir. Alanında uzman olmayan kişilerin liyakat ilkesine uymayan bir şekilde istihdam edilmesi sonucu oluşan adaletsizlik bir yana; alanında uzman,liyakatli kişilerin de işsizler kervanına dahil olmasını beraberinde getirmekte , oluşabilecek çapraz enfeksiyon riskini oluşturmakta, hasta - hekim ve çalışan hayatını tehlikeye atmaktadır. Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencileri olarak devletimizden; bölümümüze verilen kadro sayısının artırılmasını ve ağız ve diş sağlığı mezunu olmayanların bu alanda çalışmamasını istiyoruz. Gereğin Yapılmasını Arz Ederiz...