Öğretim görevlisi kadroları tezli yüksek lisans şartı

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Akademik kadrolara başvurularda tezli yüksek lisans şartı ile doktora yapan, 2013 öncesi ALES ve yabancı dil sınavları ile tezsiz yüksek lisans yapanlar 2013 sonrası tezsiz yüksek lisans yapanlar ile bir tutilmamali. Lütfen kapmanyaya destek olun. Açıklama aşağidaki gibidir.

9 Kasım 2018 Tarihli ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan" Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin Usul ve esaslar hakkında yönetmelik" in özel şartlar 7. Madde 3. Bendinde belirtilen "öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır" ifadesiyle yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önceki ilanlara başvuru yapma hakkımız elimizden alınmıştır.
Aynı şekilde 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans yapanlara doktora yapma hakkı tanınmış olup şuanda tezsiz yüksek lisans mezunu olduğu hâlde doktora öğrenimini gören kişiler bulunmaktadır. 9 Kasım tarihinde yayımlanan yönetmelikten önce akademik kadrolara başvuru şansımız vardı. Doktora eğitimine devam etmek için tüm fırsatları bırakıp yeniden akademiye dönüş yapanlar var bende dahil. Doktora öğrenimi herkes tarafından bilindiği gibi tezli yüksek lisans dan daha üst durumda ve değerli. Eğitim tamamen akademiye yönelik.

Bu süreçte ALES ve YDS puanlarını almış, doktora yapan tezsiz yüksek lisans mezunlarına yönetmelik ile öğretim görevlisi kadrolarına başvuru hakkı tanınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki mağduriyetimizin giderilmesini arzu ediyorum.