DEVLET MEMURLARININ KANAYAN YARASI YHS SINIFININ SORUNLARI

DEVLET MEMURLARININ KANAYAN YARASI YHS SINIFININ SORUNLARI

Başlama tarihi:
5 Kasım 2019
Muhatap:
Cumhurbaşkanı, Çalışma,Sosyal ve Aile Politikaları Bakanlığı
İmzalar: 261Sonraki Hedef: 500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: MEHMET GENÇER

SİME-SEN'DEN YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ( YHS ) İÇİN ÖNEMLİ ADIM

1. İlklerin sendikası SİME-SEN, ülkemizin kamu çalışanları içinde en mağdur konumda olan ve zor şartlar altında meslek hayatını idame ettiren Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli ile ilgili en yüksek derecede hak kazanımı sağlamak ve bu kapsamda çalışmalarını sonuca ulaştırmak için hız vermiştir.

2. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na tabi değişik hizmet kollarında toplam 307 sendika faaliyetini sürdürmektedir. Bu sendikalara üye olan 1.702.000 devlet memuru bulunmaktadır. Yukarıda bahsi geçen sendikalardan 152’si 1000 üye sayısının altında maddi yetersizlik, kurumsallaşamama, yeterli hukuki destek verememe gibi sendikal faaliyette motivasyonsuzluk oluşturan engellere karşı mücadele vermektedir ve ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bundan kaynaklı olarak da bu sendikalar tarafından Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli için fayda yolunda bir katkı sağlanamamaktadır.

3. 2018 yılı verilerine göre Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan meslektaşlarımızın sayısı 109.279’dur. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personel; Mülki İdare Amirliği Hizmet Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı ve Din Hizmetleri Sınıflarında çalışan personelden sayıca fazla olmasına rağmen YHS personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve bu sınıfa hak ettiği değerin verilmesi konusunda yeterli çalışma yapılmamıştır. Yetkili sendikaların YHS konusunu gündem haline getirmedikleri ve YHS’nin haklarının iyileştirilmesi konusunda herhangi bir çaba göstermedikleri gerçeği 7 yıldır ve 3 sözleşmedir gözlemlenmektedir.

4. 2013 yılından bu yana SİME-SEN olarak verdiğimiz sözleri unutmadan, ısrarla Yardımcı Hizmetler Sınıfının ve bu kapsamda mesai harcayan memurların haklarının iyileştirilmesi, maddi ve manevi olarak da bu personele destek olunması konusunda çözümün bir parçası olmak için yoğun mesai harcadık. Sendikamızın aksine, toplu sözleşmelerde YHS’nin adını metinlere yazdırmaktan çekinenlere inat SİME-SEN olarak hak kazanımı anlamında elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bundan kaynaklı olarak da bu kapsamda çalışanların hakkını alabilmesi ve adaletin de yerini bulabilmesi için girişimimize bir yenisini ekledik.

5. 02/12/2016 tarihinde 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun’un 2, 3 ve 6’ncı maddelerinde değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklikler 09/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun, endüstriyel mesleki teknik öğretim veren yükseköğretim kurumları mezunları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okul mezunlarının unvan, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsamaktadır.

6. Kanunda yapılan değişiklikle bu kanun kapsamında unvana sahip personelin yetki ve sorumlulukları, ulusal ve uluslararası meslek standartları ve yeterlilikler çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Mesleki Yeterlilik Kurumunca hazırlanan yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

7. Bahse konu kanun maddesi değişikliği hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tutulan tutanaklar incelendiğinde ise görülecektir ki, 3795 sayılı kanunun 6. Maddesi tartışılırken, kanunda belirtilen eğitim kurumlarından mezun olanların unvanlarının, sınavsız bir şekilde ve çıkarılacak yönetmelikle verileceği belirtilmiştir. Ancak; yardımcı hizmetler sınıfı/Teknisyen Yardımcısı olarak bu kapsamda görev yapan meslek lisesi diploması veya ön lisans diploması olan personelin, tekniker unvanını haiz personelde olduğu gibi bu kanun gereği yönetmelik çıkmadığı için yardımcı hizmetler sınıfından teknik hizmetler sınıfına geçiş talepleri reddedilmektedir. Bilindiği üzere; 657 sayılı kanuna göre TEKNİKER/TEKNİSYEN UNVANINI HAİZ PERSONELLER TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA ÇALIŞMAKTADIR. TEKNİK HİZMETLER SINIFI İLE YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ARASINDA ÖZLÜK HAKLARI BAKIMINDAN CİDDİ BİR FARKLILIK BULUNMAKTADIR. TEKNİK HİZMETLER SINIFI MADDİ YÖNDEN DAHA AVANTAJLIDIR. BU DURUM EMEKLİLİKTE ALACAĞI MAAŞI DAHİ ETKİLEMEKTEDİR.

8. Söz konusu kanun değişikliği 27 AY KADAR UZUN BİR SÜREDİR YÜRÜRLÜKTE OLMASINA RAĞMEN, 3795 sayılı Kanunun 6. Maddesi ile yetkili kılınmış bulunan Mesleki Yeterlilik Kurumu bu zamana kadar UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYECEK OLAN yönetmeliği çıkarmamıştır. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesi uyarınca BAKANLIKLAR İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, TASLAKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ EN GEÇ OTUZ GÜN İÇİNDE BİLDİRECEĞİ amir hükümdür. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesine göre 3795 sayılı kanunda yapılan değişikliklerin yürürlüğü süresince 27 farklı yerden 27 ayrı görüş alınabileceği halde, görüş alma konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe aykırı bir şekilde herhangi bir çalışma yürütmemektedir. Makul süre çoktan aşılmıştır. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 19’uncu maddesinde sendikaların faaliyetleri arasında sayılan; “Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak” şeklinde düzenlenen kanuni temsil hakkımızı kullanmak suretiyle sendikamız SİME-SEN tarafından  yapılan bu çalışma ile YHS personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi aşamaları hızlanmış olacaktır. 

 

Hemen destekle
İmzalar: 261Sonraki Hedef: 500
Hemen destekle