Creación de un Observatorio Gallego de Igualdad del sector pesquero

Creación de un Observatorio Gallego de Igualdad del sector pesquero

290 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Creada

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Mulleres Salgadas

O 9 de marzo o Parlamento de Galicia aprobó por unanimidade una Proposición no de Ley instando á Xunta de Galicia a a crear, coa necesaria aportación orzamentaria, o Observatorio de Igualdade do sector pesqueiro Galego, formado por persoal técnico/científico, que estudie, analice e estableza diagnósticos e medidas correctoras que contribúan a mellorar a situación das galegas que traballan no mar ou en actividades relacionadas, prestando atención á escasa representación das mulleres en postos de dirección e representación

As Mulleres Salgadas-Asociación Galega de Mulleres do Mar pedimos o teu apoio para que este logro non quede no esquecemento e que a Xunta de Galicia anuncie a súa creación canto antes

290 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!